Ge inte upp!

Vi har fortfarande ett antal reservplatser på skolans linjer, vi håller därför fortfarande våra ansökningsformulär öppna.
Kontakta kursledaren för kursen du är intresserad av för mer information.
Ge inte upp!

Sök dig till Nordiska och våra sommarkurser