Ge inte upp!

Vi har fortfarande ett antal platser på skolans allmänna linjer, vi håller därför fortfarande våra ansökningsformulär öppna.
Kontakta kursledaren för kursen du är intresserad av för mer information.
Ge inte upp!