Kurser

Språklinjen

Antagning i januari 2019 i mån av plats !
Svenska som andraspråk på grundskolenivå och andra äm…

Sista ansökningsdatum: 01 Dec 2018

Startlinjen studiegrupp MINDRE

Antagning i januari 2019 i mån av plats !
Allmän linje med anpassad studietakt

Sista ansökningsdatum: 01 Dec 2018

Saknar du gymnasiekompetens?

Startlinjen studiegrupp STÖRRE

Antagning i januari 2019 i mån av plats !
Du har grundskolan klar och vill påbörja dina gymnasies…

Sista ansökningsdatum: 01 Dec 2018

Terminskurs på gymnasienivå

Kultur och samhälle

Detta är en linje för dig som vill veta mer om språk, kulturyttringar och samhällsfrågor i Sver…

Sista ansökningsdatum: 15 Maj 2019

Terminskurs på gymnasienivå

Natur och samhälle

Här studerar vi allt från Big Bang och livets uppkomst till rymdens mysterier och jordens biologis…

Sista ansökningsdatum: 15 Maj 2019

Terminskurs på gymnasienivå

Modern historia och samhälle

Vi följer dramatiska händelser från Franska revolutionen till kriget i dagens Syrien.

Sista ansökningsdatum: 01 Dec 2018

Terminskurs på gymnasienivå

Miljö, etik och samhälle

En kurs för dig som vill ägna en termin åt miljö- och samhällsfrågor. Lokalt och ute i världe…

Sista ansökningsdatum: 01 Dec 2018