Kurser

Språklinjen

Om det finns plats tar vi in nya deltagare i januari
Svenska som andraspråk på grundskolenivå och…

Sista ansökningsdatum: 20191201

Etableringskurs - En kurs för nyanlända oavsett utbildningsbakgrund.

För att anmäla ditt intresse för kursen – tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Sista ansökningsdatum:

Saknar du gymnasiekompetens?

Startlinjen

Om det finns plats tar vi in nya deltagare i januari.
Du har grundskolan klar och vill påbörja din…

Sista ansökningsdatum: 20191201

Terminskurs på gymnasienivå

Kultur, historia och samhälle

Vi tar emot ansökningar fram till kursstart
Detta är en linje för dig som vill veta mer om histor…

Sista ansökningsdatum: 20200515

Terminskurs på gymnasienivå

Natur och samhälle

Vi tar emot ansökningar fram till kursstart
Här studerar vi allt från Big Bang och livets uppkoms…

Sista ansökningsdatum: 20200515

Terminskurs på gymnasienivå

Modern historia och samhälle

Vi följer dramatiska händelser från Franska revolutionen till kriget i dagens Syrien.

Sista ansökningsdatum: 20191201

Terminskurs på gymnasienivå

Miljö, etik och samhälle

En kurs för dig som vill ägna en termin åt miljö- och samhällsfrågor. Lokalt och ute i världe…

Sista ansökningsdatum: 20191201