Kurser

Språklinjen

Svenska som andraspråk på grundskolenivå och andra ämnen på grundskole- eller gymnasienivå

Sista ansökningsdatum: 15 Maj 2018

Kurs för asylsökande

Alla kan ta plats

Sista ansökningsdatum: 23 Feb 2018

Startlinjen studiegrupp MINDRE

Allmän linje med anpassad studietakt

Sista ansökningsdatum: 15 Maj 2018

Saknar du gymnasiekompetens?

Startlinjen studiegrupp STÖRRE

Du har grundskolan klar och vill påbörja dina gymnasiestudier. Är du inte helt klar med engelska …

Sista ansökningsdatum: 15 Maj 2018

Terminskurs på gymnasienivå

Kultur och samhälle

Detta är en linje för dig som vill veta mer om språk, kulturyttringar och samhällsfrågor i Sver…

Sista ansökningsdatum: 15 Maj 2018

Terminskurs på gymnasienivå

Natur och samhälle

Här studerar vi allt från Big Bang och livets uppkomst till rymdens mysterier och jordens biologis…

Sista ansökningsdatum: 15 Maj 2018

Terminskurs på gymnasienivå

Modern historia och samhälle

Vi följer dramatiska händelser från Franska revolutionen till kriget i dagens Syrien.

Sista ansökningsdatum: 01 Dec 2018

Terminskurs på gymnasienivå

Miljö, etik och samhälle

En kurs för dig som vill ägna en termin åt miljö- och samhällsfrågor. Lokalt och ute i världe…

Sista ansökningsdatum: 01 Dec 2018