Terminskurs på gymnasienivå

Kultur och samhälle

Detta är en linje för dig som vill veta mer om språk, kulturyttringar och samhällsfrågor i Sverige, övriga Norden och världen.

Är du nyfiken på samhället?

Du vill förstå samhället och din egen roll i samhället. Du är intresserad av det främmande och det exotiska, men också av kultur- och samhällsfrågor i den nordiska vardagen. Då är den här kursen för dig.

Fördjupande kultur- och nutidsorientering

Vi fördjupar oss i aktuella samhällsfrågor i Sverige som exempelvis ideologi och partipolitik vid valår, övriga Norden och världen. Vi diskuterar kulturella fenomen i vår tid, till exempel fokus på svenska minoriteter. Vi läser och diskuterar litteratur, ser på film, går på teater och besöker utställningar. Ett besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg är ett stående inslag i kursen.

Orden som uttrycksmedel är i fokus då vi läser, analyserar och skriver texter. Det centrala i kursen är samtal, diskussion och reflektion – och detta för att få ökad kunskap i hur vi själva är en del av världen.

Arbetssätt

Vi arbetar tematiskt och korsar ämnesgränser för att få en bredare förståelse. Vi samtalar och diskuterar ofta. Diskussionen sker i smågrupper eller i helklass. En del arbeten redovisas muntligt, enskilt eller i grupp och andra redovisas i form av skriftliga inlämningar.

Här förekommer inga prov. Utöver undervisning i klassrummet gör vi studiebesök, går på teater, film och utställningar samt lyssnar på intressanta inbjudna gäster.

Det nordiska

De nordiska perspektiven finns med under hela terminen och som deltagare tar du del av de kulturinslag som förekommer under terminen.

Ämnen som ingår i kursen

Svenska, engelska, samhällskunskap, psykologi och matematik.
Tidigare studieerfarenhet och behörigheter avgör studielängden.

Efter avslutad kurs

Du har ökat dina kunskaper om språk, kultur- och samhällsfrågor och haft möjlighet att skaffa behörigheter inom dessa ämnen och andra gymnasiegemensamma ämnen som ingått i kursen. Du har utvecklat din självständiga studieförmåga inom projekt- och temaarbeten.

Välkommen till oss!