Språk-start

Svenska som andraspråk på grundskolenivå

Språk-start

Svenska som andraspråk på grundskolenivå - allmän kurs

Vill du förstå svenska bättre?
Behöver du träna mer på att tala och skriva svenska?
Är du nyfiken på det svenska samhället och Sveriges historia?
Vill du följa med på studiebesök till intressanta platser och museum?
Vill du gå på konsert och teater?

Då ska du läsa Språk-start!

Ett år då du studerar i en mindre grupp tillsammans med andra unga vuxna och är en del av miljön på folkhögskolan.
Efter avslutad kurs pratar och förstår du det svenska språket betydligt bättre. Du har övat dig på att läsa och skriva olika typer av texter.
Du vet mer om det svenska samhället och om svensk historia.
Du har också fått lära dig lite mer om Norden.
Allt detta gör det lättare att ta reda på och förstå vad som händer i din omvärld.
Kursen kan ge möjlighet att fortsätta med studier på gymnasienivå.
Genom individuella studieplaner kan delar av studierna väljas utifrån egna önskemål och behov.

//nordiska.fhsk.se/allmanna-linjer/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/subtitles-1.jpg