Språklinjen

Om det finns plats tar vi in nya deltagare i januari
Svenska som andraspråk på grundskolenivå och andra ämnen på grundskole- eller gymnasienivå

Språklinjen

Svenska som andraspråk på grundskolenivå och andra ämnen på grundskole- eller gymnasienivå.
  • Vill du förstå svenska bättre?
  • Behöver du träna mer på att tala och skriva svenska?
  • Är du nyfiken på det svenska samhället?
  • Vill du följa med på studiebesök till intressanta platser och museum?
  • Vill du gå på konsert och teater?

Då ska du läsa Språklinjen!

Ett år då du studerar  tillsammans med andra unga vuxna från olika länder och är en del av miljön på folkhögskolan.
Efter avslutad kurs pratar och förstår du det svenska språket betydligt bättre. Du har övat dig på att läsa och skriva olika typer av texter.
Du får mer kunskap om det svenska samhället.
Du har också fått lära dig lite mer om Norden.
Allt detta gör det lättare att ta reda på och förstå vad som händer i din omvärld.
Fokus ligger på svenska som andra språk och matematik. Andra ämnen som ingår är samhällskunskap och engelska.
Kursen kan ge möjlighet att fortsätta studier på gymnasienivå eller på en yrkesutbildning.

//nordiska.fhsk.se/allmanna-linjer/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/spraklinjen-2018-igangsmall.jpg//nordiska.fhsk.se/allmanna-linjer/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/subtitles-1.jpghttp://nordiska.fhsk.se/allmanna-linjer/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/mg6700small-450x300.jpg