Språklinjen

Svenska som andraspråk på grundskolenivå och andra ämnen på grundskole- eller gymnasienivå


Språklinjen är en av linjerna under "Startblocket".

Språklinjen

Svenska som andraspråk på grundskolenivå och andra ämnen på grundskole- eller gymnasienivå.
  • Vill du förstå svenska bättre?
  • Behöver du träna mer på att tala och skriva svenska?
  • Är du nyfiken på det svenska samhället?
  • Vill du följa med på studiebesök till intressanta platser och museum?
  • Vill du gå på konsert och teater?

Då ska du läsa Språklinjen!

Ett år då du studerar  tillsammans med andra unga vuxna från olika länder och är en del av miljön på folkhögskolan.
Efter avslutad kurs pratar och förstår du det svenska språket betydligt bättre. Du har övat dig på att läsa och skriva olika typer av texter.
Du vet mer om det svenska samhället och om svensk historia.
Du har också fått lära dig lite mer om Norden.
Allt detta gör det lättare att ta reda på och förstå vad som händer i din omvärld.
Förutom svenska och samhällskunskap läser du matematik, naturkunskap, musik och engelska.
Genom individuella studieplaner kan delar av studierna läsas på gymnasienivå.
Kursen kan ge möjlighet att fortsätta studier på gymnasienivå eller på en yrkesutbildning.

//nordiska.fhsk.se/allmanna-linjer/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/spraklinjen-2018-igangsmall.jpg//nordiska.fhsk.se/allmanna-linjer/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/subtitles-1.jpghttp://nordiska.fhsk.se/allmanna-linjer/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/mg6700small-450x300.jpg