Saknar du gymnasiekompetens?

Startlinjen

Du har grundskolan klar och vill påbörja dina gymnasiestudier. Sedan kan du fortsätta på våra terminskurser.

Gör comeback i skolbänken

Har du grundskolan klar och vill påbörja dina gymnasiestudier? Då är startlinjen din språngbräda in i framtiden. Hos oss studerar du i en spännande miljö, i små grupper och i egen takt. Efter startlinjen kan du fortsätta på våra terminskurser för att bli klar med din gymnasieutbildning.

Öka dina chanser för jobb eller vidare studier

Startkursen är till för dig som behöver en ny chans att studera på gymnasienivå. Du gör det i en mindre grupp och i en takt som passar dig. Tillsammans med engagerade lärare skapar du goda förutsättningar för att nå nya studieresultat. På startlinjen tar du tag i de ämnen som du behöver för att få grundläggande gymnasiekompetens. Efter ett år hos oss är du redo att fortsätta på våra terminskurser där du kan slutföra dina mål.

Arbetssätt

Vi skapar själva vår läroplan och har inga prov. Arbetet läggs upp efter deltagarnas behov och intressen. Gruppen är viktig och arbetsformerna varierar. Ofta är studierna tematiska och ämnesöverskridande. Vi lär av varandra, får nya erfarenheter och vidgar våra perspektiv.

Föredrag, utflykter, konserter, teaterbesök och studiebesök ingår i undervisningen. Vi har även ett hälsotema som innebär att vi går på gym en dag i veckan.

Börjar du i januari kommer du att ingå i en grupp där många redan har arbetat ihop  under en termin.

Det nordiska

På skolan finns det även elever från de olika nordiska länderna. Du får under året kontakt med nordisk kultur. Det nordiska finns som ett tydligt inslag i skolans vardag. En gång om året besöker vi Stockholm på studieresa.

Ämnen som ingår i kursen

Svenska, engelska, matematik, naturkunskap och samhällskunskap ingår i kursen. För att nå fullständig behörighet krävs att du fortsätter minst ett eller två år på våra terminskurser. Tidigare studier på gymnasienivå och samlade behörigheter avgör studielängden.

Efter avslutad kurs

Du har kommit en bit på vägen i arbetet med att skaffa grundläggande behörigheter inom de ämnen som ingått i kursen. Du har tränat din studieförmåga och lärt dig jobba mer självständigt i bland annat projektarbeten och har nu möjlighet att fortsätta på någon av skolans allmänna terminskurser.