Startlinjen studiegrupp MINDRE

Kursen kommer inte att starta läsåret 2019-20

Startlinjen studiegrupp mindre är en av linjerna under "Startblocket".

Startlinjen-

studiegrupp mindre

Anpassad studietakt på grundskole- och påbörjad gymnasienivå

• Behöver du arbeta i en mindre grupp med möjlighet till individuella anpassningar och extra stöd?
• Vill du studera på grundskole- och gymnasienivå?

- Då kan du studera på linjen som vi kallar för Startlinjen studiegrupp mindre.

Det nordiska

Du ingår i skolans nordiska miljö och tar del av de kulturinslag som förekommer på skolan. På skolan finns det elever från många olika länder.

Ämnen som ingår i kursen

Du studerar svenska, samhällskunskap, naturkunskap, matematik och engelska. I studierna ingår studiebesök och temadagar och du deltar i skolans gemensamma aktiviteter.

 

Startlinjen studiegrupp mindre

är en ettårig allmän linje med anpassad studietakt som är till för dig som har fyllt 18 år och vill slutföra dina studier på grundskola och börja studier på gymnasienivå. Du studerar större delen av tiden i en liten sammanhållen grupp (max 14 deltagare).

Arbetssätt

På kursen får du möjlighet att utveckla din studieteknik. Du får prova på olika arbetssätt och arbetsmetoder på ett strukturerat sätt och får ökade kunskaper i olika digitala verktyg. Dina kunskaper och erfarenheter är en viktig utgångspunkt för lärandet.