Coronainformation

A

Distansundervisning av smittskyddsskäl

Nordiska folkhögskolan har beslutat att 2021 fortsatt bedriva undervisning på distans och med anpassat schema.  

Skolledningen vidtar dessa åtgärder för att motverka risken för smittspridning på skolan. Avsikten är att organisera undervisningen så att det blir färre möten mellan deltagare, deltagargrupper och personal. Detta för att skydda skolans deltagare och personal. Åtgärderna gäller minst till och med den 22/1.

 Allmän kurs & etablering

Den form av distansundervisning som vi planerar nu innebär att varje allmän kurs och Etableringskurs har en dag/vecka som är platsförlagd, resten av veckan arbetar deltagarna hemma.

 Profilkurser

Profilkurserna planerar undervisningen så att internatgrupper och externatgrupper inte möts fysiskt.

 Lärargruppen arbetar tillsvidare på plats i Kungälv.Dessa åtgärder gäller till och med 5/12, men kan omprövas tidigare. En omprövning betyder att åtgärderna kan skärpas och fler kurser ska bedrivas helt eller delvis på distans, eller att restriktionerna mildras.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att skydda skolan mot smittspridning.

 

 


Uppdaterad 210104