Så påverkas verksamheten på Nordiska folkhögskolan med anledning av Covid-19

A

  • Pga risk för spridning av Coronasmitta
    är Nordiska folkhögskolan och skolans matsal stäng för allmänheten. 

  • Från och med onsdagen 18/3 övergår all undervisningsverksamhet på skolan till att bedrivas på distans. Planering för detta görs för varje kurs, och deltagare får information från kursansvarig. Förändringen gäller i första hand till den 14/4-20.

  • Studieresor samt större sammankomster på skolan ställs in fram till den 14/4.

  • Externatdeltagare ska inte besöka skolan från och med onsdagen den 18/3.

  • Internatelever bor kvar på skolan, köket är öppet för internatet.

  • Skolan har gjort förberedelser för att kunna erbjuda avskilda karantänboenden på skolans område i det fall så skulle behövas.

  • Skolans ledningsgrupp har dagliga möten för att snabbt kunna vidta åtgärder och informera om dessa. Vi följer instruktioner och rekommendationer från myndigheter.


Uppdaterad 200317