Skolans verksamhet under covid-19

A

  • Pga risk för spridning av Coronasmitta har Nordiska folkhögskolan beslutat att all undervisning bedrivas på distans resten av terminen,
    d v s till den 29/5-20
  • Deltagare som bor i skolans internat bor kvar och tar del i undervisningen på distans med undantag för Teaterskolan där alla bor på skolan och därför kan träffas i direkt undervisning.
  • Skolans matsal är tillsvidare stängd för allmänheten.
  • Studieresor samt större sammankomster på skolan ställs in fram till den 29/5.
  • Externatdeltagare och gäster ska inte besöka skolan eller internatet.
  • Skolan har gjort förberedelser för att kunna erbjuda avskilda karantänboenden för internatdeltagare på skolans område i det fall så skulle behövas.
  • Deltagare och personal får information via skolans mail, hemsida och grupper på sociala medier.

 

Policy kring Nordiskas hantering kring Covid-19 gällande skolans deltagare.  Öppna dokumentet här.   Uppdaterad 22 april

 


Uppdaterad 200501