Läs mer om

Nordiska Filmskolan

Be curious.

Be creative.

Be different.

Film är mer än bara konsumtion

Nordiska Filmskolan är en ettårig utbildning för dig som är intresserad av berättande inom film och rörlig bild.  Vårt mål är att du ska bemästra alla delar i filmproduktion. Du har tillgång till kamera och redigering dygnet runt, så här får du verkligen möjlighet att bli bra på något du brinner för. 

Levande bilder är ett fantastiskt redskap att skapa berättelser med och på vår skola är berättandet kärnan i våra nordiska linjer. Målet med filmkurserna är att göra dig till en bra bildberättare och ge dig verktyg som du kan ta med dig in i framtiden, för vi vet att hur bra en film är beror på filmskaparens förmåga och inte på hur bra kameran är. På Nordiska filmskolan har du stor möjlighet att utveckla dig på det individuella planet och samtidigt lära dig att producera film.

Undervisningen på Nordiska Filmskolan bedrivs av kvalificerade lärare med erfarenhet från olika delar av medieproduktion och undervisning. Vi ska analysera och studera egna och andras arbeten. Vi ska lära av våra misstag. Av våra succéer. Vi ska lära oss tillsammans.

Nordiska Filmskolan är medlem i Sveriges Film och Video förbund och samarbetar med flera olika aktörer inom film och utbildning. Hos oss har du därför stor möjlighet att delta och tävla i en rad olika filmfestivaler och skapa dit eget nätvärk. Vi har kontakterna om du har viljan.

Any creative process is about being in a territory which isn’t secure, isn’t necessarily familiar, and isn’t convenient in any sort of way. And that’s the excitement of it."

Susanne Bier - Oscarvinnande regissör

Filmskolan - ett år i filmens värld

Berätta kan man göra många olika sätt: genom tal, fotografi, ljud och musik, skrift eller visa rörliga bilder på en duk eller skärm. I film berättas historier på alla ovanstående sätt (och fler).

Du kommer att få göra film tillsammans med dina kurskamrater och testa på flera olika roller inom filmproduktion. Ni bygger upp en portfölj med erat eget innehåll – och med dig som författare, editor, kameraman, ljudtekniker eller regissör. På Nordiska Filmskolan får du lära dig genom praktiska övningar, du får pröva på, testa och hitta ditt sätt att berätta. Experimentera med filmspråket helt enkelt.

Under första terminen av den ettåriga utbildningen i filmproduktion vid Nordiska folkhögskolan presenteras du för olika övningar inom filmproduktion. Vi kommer att gå igenom allt från idé, manus, storyboard, filmande, ljudarbete och redigering. Genom teoretiska och pratiska övningar upparbetar du en verktygslåda som du kan ta med dig in i framtiden.

På vårterminen får du verkligen möjlighet att använda och testa alla verktyg du har lärt dig under första terminen. Du får möjlighet att lära dig och använda filmens språk. Du får tid att utveckla dig på djupet. Tid för att använda dig av kunskaperna när du själv ska planera, filma och producera kortfilm. 

Läs mer om lärarna på filmskolan här:
Inuk Jørgensen

Linjeföreståndare

inuk.jorgensen@nordiska.fhsk.se
Ansök här

Ett år i filmens värld

Nordiska Filmskolan

Storytelling in sound and images

Sista ansökningsdatum: 20200515

 

//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/insta.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/fb.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2018/02/twitter.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/vimeo.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2017/01/youtube.jpg