Fotoskolan visar mörka visioner!

Vernissage Dystopi!

2021

28

jan

Foto & film - Fotoskolan visar mörka visioner!

Vernissage Dystopi!

Fotoskolan har grävt i mörka miljöer och bland de stora frågorna. Foto: Lisa Ramnemark

(Bilder från delredovisning. Bilderna på utställning kan vara helt andra)