Ett år i filmens värld

Nordiska Filmskolan

Storytelling in sound and images

Målet med filmkursen

Målet är att göra dig till en bra bildberättare och ge dig verktyg som du kan ta med dig in i framtiden. Hur bra en film är beror nämligen på filmskaparens förmåga och inte på hur bra kameran är. Du ska bli bättre på alla delar av filmproduktion. Därför arbetar vi med avsiktlig, tillgänglig och smart teknisk utrustning som stöd, inte ett hinder, för berättandet.

Deltagare

Som deltagare jobbar du tillsammans med dina kurskamrater, men med stor möjlighet att utveckla dig på det individuella planet.  Du bygger upp en portfölj med ditt innehåll – och med dig som regissör. 

Att göra film på Nordiska

Vi ska lära av mästarna - studera deras berättelser  - och producera små mästerverk själva. Vi ska lära oss tillsammans. Av våra misstag. Av våra succéer. Vi ska lära att förstå och använda filmens språk - berättandet i rörlig bild och ljud. Storytelling in sound and images.

Storytelling is showing - not telling

Berätta kan göras på många olika sätt: genom tal, fotografi, ljud och musik, skrift eller rörliga bilder på en duk eller skärm. I film berättas historier på alla ovanstående sätt (och fler).

Under första terminen på Nordiska Filmskolan presenteras du för olika övningar inom filmproduktion. Vi kommer gå igenom allt från idé, manus, storyboard, till filmning, ljudarbete och redigering. Genom teoretiska och pratiska övningar upparbetar du en verktygslåda som du kan ta med dig in i framtiden. På våren får du verkligen möjlighet att använda och testa alla verktyg som du har lärt dig under första terminen och vi höjer ribban till en ny nivå. Varje kreativt val har betydelse för den färdiga produkten. 

På Nordiska Filmskolan har vi fokus på berättandet:

• Storydesign och visuellt berättande

• Estetik och tekniska lösningar

• Filmspråket och continuity

På Nordiska Filmskolan har du tillgång till all utrustning och redigering dygnet runt så du kan fördjupa dig och utveckla dina kunskaper i berättande och utveckla din förmåga att förmedla i rörlig bild. 

Kontakta oss

 

//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/insta.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/fb.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2018/02/twitter.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/vimeo.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2017/01/youtube.jpg