Föreningens höstmöte

2019

16

nov

Nordiska Folkhögskolan

Föreningens höstmöte

Föreningen Nordiska folkhögskolans

Höstmöte lördag den 16 november 2019  9.00 – 14.00

Dagordning

  1. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för mötet
  2. Godkännande av dagordning
  3. Aktuella rapporter från skolledningen
  4. Aktuella rapporter från styrelsen
  5. Eventuella övriga förslag från styrelse eller medlemmar
  6. Beslut om verksamhetsplan för 2020.
  7. Beslut om budget för 2020.
  8. Beslut om tidpunkt för föreningens möten 2020
  9. Övriga frågor
  10.  Mötets avslutning med lunch

I anslutning till höstmötet bjuder vi på en fördjupat presentation av skolans aktuella verksamhet, där lärare och deltagare kommer att medverka. Bl.a. kommer vi att presentera skolans planerade Kulturfestival 2020, sommaren 2020. Dessutom kommer vi att få ha en liten föreläsning om  Afghanistan och Sverige föra och nu. Jonas Lal, som håller föreläsningen är från Afghanistan och anställd som stödlärare för afghanska deltagare på allmänna linjen.