Nordiska gör din värld större

Alla kurser & linjer

Här hittar du alla våra linjer, distanskurser, kortkurser och seniorkursen. Klicka på önskad länk.

Foto & film

ETT HELT ÅR MED FOTO

Fotoskolan Kungälv

– med dokumentärfotografisk inriktning

Sista ansökningsdatum: 20210515

Ett år i filmens värld

Nordiska Filmskolan

Storytelling in sound and images

Sista ansökningsdatum: 20200515

Ord & bild

Bildskolan

Bild, konst och kommunikation

Sista ansökningsdatum: 20210515

En skrivarkurs med dig i centrum – eller din farfar, mamma eller någon annan

Biografiskt berättande

Tillsammans med oss kommer du igång med ditt biografiska skrivande. Kursen vänder sig både till d…

Sista ansökningsdatum: 20200810

Skrivande och bildberättande

Skrivarskolan Text & Bild distans

Vill du lära dig mer om litteratur, bildkonst och språk och själv uttrycka dig kreativt genom tex…

Sista ansökningsdatum: 20200515

Språklinjen

Svenska som andraspråk på grundskolenivå och andra ämnen på grundskole- eller gymnasienivå

Sista ansökningsdatum: 20200610

Etableringskurs - En kurs för nyanlända oavsett utbildningsbakgrund.

För att anmäla ditt intresse för kursen – tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Sista ansökningsdatum: 19700101

Ettårig linje på gymnasienivå

Startlinjen SVA

Studera ämnena på gymnasienivå och utveckla dina språkkunskaper i tal och skrift.

Sista ansökningsdatum: 20200610

Ettårig linje på gymnasienivå

Startlinjen

Du har grundskolan klar och vill påbörja dina gymnasiestudier. Är du inte helt klar med engelska …

Sista ansökningsdatum: 20200610

Terminskurs på gymnasienivå

Kultur, historia och samhälle

Detta är en linje för dig som vill veta mer om historia, kulturyttringar och samhällsfrågor i Sv…

Sista ansökningsdatum: 20200515

Terminskurs på gymnasienivå

Natur och samhälle

Här studerar vi allt från Big Bang och livets uppkomst till rymdens mysterier och jordens biologis…

Sista ansökningsdatum: 20200515

Terminskurs på gymnasienivå

Modern historia och samhälle

Vi följer dramatiska händelser från Franska revolutionen till kriget i dagens Syrien.

Sista ansökningsdatum: 20201201

Terminskurs på gymnasienivå

Miljö, etik och samhälle

En kurs för dig som vill ägna en termin åt miljö- och samhällsfrågor. Lokalt och ute i världe…

Sista ansökningsdatum: 20201201

Hela skolan
Konferens & B & B
Intervall- & distanskurser

En skrivarkurs med dig i centrum – eller din farfar, mamma eller någon annan

Biografiskt berättande

Tillsammans med oss kommer du igång med ditt biografiska skrivande. Kursen vänder sig både till d…

Sista ansökningsdatum: 20200810

Rim & Reson - Låtskrivarkurs

Skapa dina egna låttexter under handledning av Christina Kjellsson

Sista ansökningsdatum: 20201201

Seniorkurser

En skrivarkurs med dig i centrum – eller din farfar, mamma eller någon annan

Biografiskt berättande

Tillsammans med oss kommer du igång med ditt biografiska skrivande. Kursen vänder sig både till d…

Sista ansökningsdatum: 20200810

Nordiska för seniorer

Det är aldrig för sent att gå på folkhögskola!

Sista ansökningsdatum: 20200610