Endast för deltagare på skolan

Projektkurs

Projektkurs

Vill du fördjupa dig och utveckla något som du har kommit i kontakt med på skolan?

Nordiskas projektkurs vårterminen 2019 är en kurs där ni som grupp, eller du som enskild, lägger upp ett projekt över en termins tid. Skolan kan erbjuda lokaler, handledning och ett sammanhang för arbetet.

Det bästa är att arbeta med andra. En grupp kan bildas genom att vi som jobbar på skolan får ansökande som vi tycker kan bli en bra klass, men det går också att inför ansökan vara några som pratar er samman om ett projekt. Handledningsresursen utgår från hur många ni är i en grupp, och projektets omfattning.

Du söker kursen genom att skicka in ansökan och en beskrivning av ditt projekt. Prata gärna med aktuella lärare innan du söker.

Ett projektexempel:

Några personer är sugna på att göra en kortfilm, dom pratar ihop sig med andra. Det kan vara några från film, några teaterelever, någon från text & bild, kanske en fotograf och varför inte en musiker. Gruppen formulerar sitt projekt och vilka ramar och resurser som de önskar. Detta blir en ansökan till projektkursen. Nästa steg är att skolans lärare avgör om projektet är rimligt att genomföra, och om det verkar rimligt tidsmässigt och resursmässigt så körs kursen igång.
Den som går projektkursen kan bo på skolan, eller externat, arbetet kan ske på skolan eller på distans. Möjligheterna är stora.

Välkommen att söka!