Kom igång och skapa utifrån dig själv!

Kreativt skapande med din egen berättelse som grund.

Kreativt skapande med din egen berättelse som grund

Idén med kursen är att just att komma igång med ett kreativt skapande genom att använda din egen berättelse som grund. Kursens ambition är att i workshopform få igång ett kreativt tankesätt som ska få dig att bli inspirerad att skapa personlig konst.

De olika workshopstillfällena i kursen kommer ha olika visuella inriktningar men främst kommer vi jobba med bild och text.
Fokus ska under kursen ligga på att skapa men också att reflektera och samtala över andra konstnärers arbetsprocesser.

Så inga tekniska förkunskaper behövs för kursen men det är bra om du har någon slags kamera - mobilkamera fungerar bra!

Kursen vänder sig till dig som är mellan 18 - 30 år.

Kursansvarig
Anna Hulth
annahulth.com
0737303428
annahulth@hotmail.com