Kom igång och skapa utifrån dig själv!

Kom igång att skapa

Idén med ”kom igång att skapa” är att du just ska komma igång med ditt skapande. I workshopform jobbar vi för att få igång ett kreativt tankesätt som får dig att bli inspirerad att
börja skapa konst.
I kursen ska görandet liggande i fokus, istället för tekniska egenskaper för att belysa och
utveckla det konstnärliga processarbetet.

Syftet med kursen är att komma ifrån skolsystemets tänkesätt, tanken om att göra ”rätt/fel”. Målet är främst att komma igång i en process och skapa något som kan vara utvecklande för ditt konstnärliga arbete.
För denna kurs kommer jag som kursledare använda mina kunskaper och erfarenheter jag redan har inom fotografi, film, skrivkonst, teater och konst och detta ska verka som en grund för kursen och dess upplägg.
Jag har utarbetat ett koncept där skapandet ligger i fokus, att ge dig utmaningar som ska göras på kort tid för att på så vis komma in i processen och inte hinna "tänka" så mycket.

Kursen kommer vara under 5 dagar och du ska helst bo på skolan under kursperioden. De olika workshops tillfällena har olika karaktär inom skapandet men det som väver samman delarna är fokus på individen.
Fokus ligger på att skapa men också att reflektera och samtala över andra konstnärers arbetsprocesser.

Tanken är att använda text och bild för att föda skaparlust och delaktighet.
Vi kommer att skriva och fotografera, sedan diskuterar vi texter och bilder.
Man behöver inte ha några förkunskaper inom fotografi eller skrivande innan. Vi ska snarare komma ifrån tekniska saker som kan stoppa oss. Jag ser hellre denna kurs som ett
sätt att komma ifrån teknik och ”regler”.

Kursansvarig
Anna Hulth
annahulth.com
0737303428
annahulth@hotmail.com