Kommunicera med händerna

Teckenspråkstolkutbildning

För dig som vill arbeta som tolk för döva och dövblinda.

Teckna dig till ett framtida yrke

Hösten 2018 kan du söka till årskurs 4 och om du har meriter från liknande utbildning.

Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen erbjuder de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som teckenspråkstolk – för hörande, döva och dövblinda personer. Utbildningen innehåller teckenspråk, svenska, socialpsykologi, tolkämne, etik, studiebesök och praktikperioder.

Lär dig tecknet för kärlek

Teckenspråks- och dövblindtolklinjen är en yrkesutbildning. Den utbildar dig som vill jobba som tolk för döva och dövblinda. Utbildningen består av två steg. Steg 1 omfattar årskurs 1 och 2. Steg 2 omfattar årskurs 3 och 4.

På grund av resursförändringar påbörjar Nordiska inte nya utbildningar (steg 1). Vi erbjudar fortfarande steg 2 i utbildningen.  Hösten 2018 kan du söka till årskurs 4 och om du har meriter från liknande utbildning. Se också allmän linje med teckenspråk

Om du efter årskurs 2 har nått goda kunskaper i teckenspråk och svenska kan du gå vidare till årskurs 3-4, som är mer yrkesinriktad. Här lär du dig tolka mellan svenska och teckenspråk.

Du får kunskap i tolkteknik och tolketik så att du på ett professionellt sätt kan arbeta som tolk för döva och personer med dövblindhet.

 

Du fortsätter att läsa svenska och teckenspråk samt mer yrkesinriktad psykologi och samhällskunskap.

Årskurs 3-4 omfattar 80 veckor varav tolv veckor är praktikförlagd till tolkcentraler och tolkföretag runt om i Sverige.

Det nordiska

Du ingår i skolans nordiska miljö och tar del av de nordiska kulturinslag som förekommer på skolan. På så sätt får du kunskaper i de olika språken och kulturen.

Efter avslutad kurs

Efter steg 2 är du färdig teckenspråks- och dövblindtolk och kan söka arbete som detta.

Sök in till hösten - tipsa en kompis