Nordiska

Filmskolan

Storytelling in sound and images

Be curious.

Be creative.

Be different.

Nordiska Filmskolans

Grundkurs

Första termin i filmproduktion.

Sista ansökningsdatum: 15 Maj 2019

Nordiska Filmskolans

Fortsättningskurs

Andra termin i filmproduktion.

Sista ansökningsdatum: 01 Dec 2018

Film är mer än bara konsumtion

Nordiska Filmskolan är en ettårig utbildning uppdelad i två terminskurser och är för dig som är intresserad av berättande inom film och rörlig bild.  Vårt mål är att du ska bemästra alla delar i filmproduktion. Du har tillgång till kamera och redigering dygnet runt, så här får du verkligen möjlighet att bli bra på något du brinner för. Under hösten presenteras du för en rad olika filmövningar och du får möjlighet att bygga upp en verktygslåda som du kan använda dig av under vårens kurs.

Du kommer att få göra film tillsammans med dina kurskamrater och testa på flera olika roller inom filmproduktion. Ni bygger upp en portfölj med erat eget innehåll – och med dig som författare, editor, kameraman, ljudtekniker eller regissör. På Nordiska Filmskolan får du lära dig genom praktiska övningar, du får pröva på, testa och hitta ditt sätt att berätta. Experimentera med filmspråket helt enkelt.

Levande bilder är ett fantastiskt redskap att skapa berättelser med och på vår skola är berättandet kärnan i våra nordiska linjer. Målet med filmkurserna är att göra dig till en bra bildberättare och ge dig verktyg som du kan ta med dig in i framtiden, för vi vet att hur bra en film är beror på filmskaparens förmåga och inte på hur bra kameran är. På Nordiska filmskolan har du stor möjlighet att utveckla dig på det individuella planet och samtidigt lära dig att producera film.

Undervisningen på Nordiska Filmskolan bedrivs av kvalificerade lärare med erfarenhet från olika delar av medieproduktion och undervisning. Vi ska analysera och studera egna och andras arbeten. Vi ska lära av våra misstag. Av våra succéer. Vi ska lära oss tillsammans.

Nordiska Filmskolan är medlem i Sveriges Film och Video förbund och samarbetar med flera olika aktörer inom film och utbildning. Hos oss har du därför stor möjlighet att delta och tävla i en rad olika filmfestivaler och skapa dit egen nätvärk. Vi har kontakterna om du har viljan.

Any creative process is about being in a territory which isn’t secure, isn’t necessarily familiar, and isn’t convenient in any sort of way. And that’s the excitement of it."

Susanne Bier - Oscarvinnande regissör

Grundkurs - första termin

Historier berättas på många olika sätt: genom tal, fotografi, ljud och musik, genom att skriva på papper eller visa bilder på en duk eller skärm. I film berättas historier på alla ovanstående sätt (och fler).

Under första terminen av den ettåriga utbildningen i filmproduktion vid Nordiska folkhögskolan presenteras du för olika övningar inom filmproduktion. Vi kommer att gå igenom allt från idé, manus, storyboard, filmande, ljudarbete och redigering. Genom teoretiska och pratiska övningar upparbetar du en verktygslåda som du kan ta med dig in i framtiden. Som slutproduktion får du göra en minutfilm/kortfilm tillsammans med dina kurskamrater.

Efter grundkursen har du möjlighet att studera vidare på Nordiska filmskolans fortsättningskurs och jobba vidare med film på en högre nivå och med tid till fördjupning.

 

Fortsättningskurs - andra terminen

Under andra terminen på filmskolan får du verkligen möjlighet att använda och testa alla verktyg du har lärt dig under första terminen. Du får möjlighet att lära dig och använda filmens språk. Du får tid att utveckla dig på djupet. Tid för att använda dig av kunskaperna när du själv ska planera, filma och producera en längre kortfilm eller mini-dokumentär. Kursen innehåller avancerade filmövningar av olika slag som utvecklas stegvis till en kortfilm.

Andra terminen av filmskolan går på våren. Det är en fortsättningskurs och ett naturligt val för dig som har läst hos oss under hösten, men om du har liknande meriter från andra kurser är du naturligtvis välkommen att söka direkt till fortsättningskursen.

Läs mer om lärarna på filmskolan här:
Inuk Jørgensen

Linjeföreståndare

inuk.jorgensen@nordiska.fhsk.se

 

//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/insta.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/fb.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2018/02/twitter.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/vimeo.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2017/01/youtube.jpg