Nordiska Filmskolans

Grundkurs

Första termin i filmproduktion.

Vi människor är visuella varelser

80 procent av våra sinnesintryck sker genom ögonen och i den tekniska värld vi lever i kommer största delen av informationen i form av levande bilder. Men levande bilder är mer än bara konsumtion. De är också ett fantastiskt redskap för att skapa berättelser och på vår skola är berättandet kärnan i våra nordiska linjer.

Målet med filmkurserna

Målet är att göra dig till en bra bildberättare och ge dig verktyg som du kan ta med dig in i framtiden. Hur bra en film är beror nämligen på filmskaparens förmåga och inte på hur bra kameran är. Du ska bli bättre på alla delar av filmproduktion. Därför arbetar vi med avsiktlig, tillgänglig och smart teknisk utrustning som stöd, inte ett hinder, för berättandet.

Deltagare

Som deltagare jobbar du tillsammans med dina kurskamrater, men med stor möjlighet att utveckla dig på det individuella planet.  Du bygger upp en portfölj med ditt innehåll – och med dig som regissör. 

Att göra film på Nordiska

Vi ska lära av mästarna - studera deras berättelser  - och producera små mästerverk själva. Vi ska lära oss tillsammans. Av våra misstag. Av våra succéer. Vi ska lära att förstå och använda filmens språk - berättandet i rörlig bild och ljud. Storytelling in sound and images.

Grundkurs - första terminen

Berätta kan göras på många olika sätt: genom tal, fotografi, ljud och musik, skrift eller rörliga bilder på en duk eller skärm. I film berättas historier på alla ovanstående sätt (och fler).

Nordiska Filmskolan är en ettårig utbildning uppdelat i två terminskurser och är för dig som är intresserad av berättande inom film och rörlig bild.

Under första terminen presenteras du för olika övningar inom filmproduktion. Vi kommer gå igenom allt från idé, manus, storyboard, till filmning, ljudarbete och redigering. Genom teoretiska och pratiska övningar upparbetar du en verktygslåda som du kan ta med dig in i framtiden. Som slutproduktion får du göra en minutfilm/kortfilm tillsammans med dina kurskamrater.

Under första terminen presenteras du för:

• Idé och manusarbete

• Ljudarbete i film

• Visuellt berättande

Du har som deltagare tillgång till all utrustning och redigering dygnet runt så du kan utveckla dina kunskaper i berättande och utveckla din förmåga att förmedla i rörlig bild och ljud. Efter kursen är det naturliga valet för dig att studera vidare på filmskolans fortsättningskurs och fortsätta jobba med film, eller någon av skolans andra spännande terminskurser som går på våren.

Kontakta oss

 

Sugen på mer?

Kurser i media

Nordiska Filmskolans

Fortsättningskurs

Andra termin i filmproduktion.

Sista ansökningsdatum: 01 Dec 2018

Journalistiskt reportage

Här utvecklar du din kompetens i ett grävprojekt, på en praktikplats eller under en reportageresa…

Sista ansökningsdatum: 01 Dec 2018

Journalistiskt hantverk

Testa verktygen som en reporter behöver.

Sista ansökningsdatum: 17 Jun 2018

 

//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/insta.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/fb.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2018/02/twitter.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/vimeo.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2017/01/youtube.jpg