Nordiska Filmskolans

Fortsättningskurs

Andra termin i filmproduktion.

Vi människor är visuella varelser.

80 procent av våra sinnesintryck sker genom ögonen och i den tekniska värld vi lever i kommer största delen av informationen i form av levande bilder. Men levande bilder är mer än bara konsumtion. De är också ett fantastiskt redskap för att skapa berättelser och på vår skola är berättandet kärnan i våra nordiska linjer.

Målet med filmkurserna

Målet är att göra dig till en bra bildberättare och ge dig verktyg som du kan ta med dig in i framtiden. Hur bra en film är beror nämligen på filmskaparens förmåga och inte på hur bra kameran är. Du ska bli bättre på alla delar av filmproduktion. Därför arbetar vi med avsiktlig, tillgänglig och smart teknisk utrustning som stöd, inte ett hinder, för berättandet.

Deltagare

Som deltagare jobbar du tillsammans med dina kurskamrater, men med stor möjlighet att utveckla dig på det individuella planet.  Du bygger upp en portfölj med ditt innehåll – och med dig som regissör. 

Att göra film på Nordiska

Vi ska lära av mästarna - studera deras berättelser  - och producera små mästerverk själva. Vi ska lära oss tillsammans. Av våra misstag. Av våra succéer. Vi ska lära att förstå och använda filmens språk - berättandet i rörlig bild och ljud. Storytelling in sound and images.

Fortsättningskurs - andra terminen 

Nordiska Filmskolan är en ettårig utbildning uppdelat i två terminskurser och är för dig som är intresserad av berättande inom film och rörlig bild.

Andra terminen på Nordiska Filmskolan är för dig som brinner för att lära dig om film och som vill lära dig att analysera och producera kortfilm på en högre nivå. Här får du verkligen möjlighet att använda och testa alla verktyg som du har lärt dig under första terminen. Du får möjlighet att lära dig att förstå filmens språk för att senare kunna använda dig av kunskaperna när du själv ska planera, filma och producera en slutproduktion. Kursen innehåller avancerade filmövningar av olika slag som utvecklas stegvis till en kortfilm/mini-dokumentär. Vi arbetar med filmtekniska lösningar och fokuserar på hur man på bästa möjliga sätt berättar i levande bilder. Varje kreativt val har betydelse för den färdiga produkten.

På Kortfilm fördjupar vi oss i:

• Storydesign och berättande

• Estetik och tekniska lösningar

• Filmspråket och continuity

På Nordiska Filmskolan har du tillgång till all utrustning och redigering dygnet runt så du kan fördjupa dig och utveckla dina kunskaper i berättande och utveckla din förmåga att förmedla i rörlig bild. Fortsättningskursen är en terminskurs som går på våren och är en naturlig fortsättning på höstterminens grundkurs. Men om du har liknande meriter från andra kurser är du naturligtvis välkommen att söka in på direkt till fortsättningskursen.

Kontakt Kortfilm

Skriv din email här.

 

Sugen på mer?

Kurser i media

Nordiska Filmskolans

Grundkurs

Första termin i filmproduktion.

Sista ansökningsdatum: 15 Maj 2019

Journalistiskt reportage

Här utvecklar du din kompetens i ett grävprojekt, på en praktikplats eller under en reportageresa…

Sista ansökningsdatum: 01 Dec 2018

Journalistiskt hantverk

Testa verktygen som en reporter behöver.

Sista ansökningsdatum: 17 Jun 2018

 

//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/insta.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/fb.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2018/02/twitter.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/vimeo.jpg
//nordiska.fhsk.se/media/wp-content/uploads/sites/4/2017/01/youtube.jpg