Antagningsrutiner

Så hanterar vi din ansökan.

Ansökan

 • Du skall ha fyllt 18 år för att kunna bli antagen till en kurs på Nordiska folkhögskolan.
 • När du har hittat en linje/kurs du vill söka ansöker du via det digitala ansökningsformulär som finns vid varje linje/kurs på hemsidan. Här ser du också närmare information om ansökningsprocessen.
 • När skolan fått din ansökan registreras den och du får besked via e-post att din ansökan har kommit fram.

Antagning

 • När din ansökan har behandlas får du besked om du är antagen, är på reservlista, eller fått avslag. På de flesta helårs- eller terminskurser får du besked om antagning senast en månad efter sista ansökningsdag. Detta gäller oavsett om du har sökt till höst- eller vårterminen.
 • För Teaterskolan och Visskolan görs antagningen efter att ansökningstiden gått ut i maj av hänsyn till gruppsammansättningen. Därför kan du inte vänta besked om antagning förrän början av juni.
 • Journalistkurserna sker antagningsprocessen i två steg, där ansökan och det personliga brevet utgör första delen. I den andra delen väntar en intervju och ett antagningstest. Antagningsprocessen sker löpande och väntas vara avslutad under första halvan av juni.
 • I juli (höststart) eller december (vårstart) får du ett välkomstbrev tillsammans med praktisk information.

Bekräftelse av plats

 • Inom tio dagar vill vi att du bekräftar att du vill ha platsen eller om du avstår platsen.
 • Tillsammans med bekräftelsen måste du betala in en anmälningsavgift på 500 SEK. Detta återbetalas ej om du lämnar återbud senare.
 • Återstående avgifter fakturerar vi dig efter kursstart.

Inställd kurs

 • Om en kurs ställs in på grund av för få deltagare eller av annan orsak skolan inte råder över informeras om detta minst tre veckor före kursstart.
 • Eventuellt inbetald anmälningsavgift återbetalas då.

CSN

 • För dig som ska ha studiestöd via CSN (Centrala Studiestödsnämnden) gäller följande: Är du under 20 år behöver du inte söka själv, utan skolan meddelar CSN.
 • Är du över 20 år söker du själv studiestöd med hjälp av tjänsten: "Ansök om studiemedel" som finns i Mina sidor på www.csn.se.