Studeranderätt

Våra deltagare har rättigheter

Studeranderättslig standard

Nordiska folkhögskolan är ansluten till folkhögskolans studeranderättsliga råd och har utformat en studeranderättslig standard där elevers rättigheter och skyldigheter är beskrivna.
Det är viktigt att du som elev på Nordiska får klar och tydlig information om de villkor som gäller för studier på skolan. Du ska också känna till de möjligheter du har som elev att påverka och ställa krav.
Om detta kan du läsa i vårt samlade dokument "Studeranderättslig standard".