Elevförbundet

Behåll den nordiska gemenskapen.

Fortsatt gemenskap efter Nordiska

Elevförbundet för Nordiska folkhögskolan är en förening för alla som någon gång har studerat på skolan i Kungälv.

Elevförbundet är till för dig som har gått på skolan i Kungälv och som vill fortsätta gemenskapen med dina kurskamrater och med andra f.d. ”kungälvare” från olika årgångar, gärna på samnordiska arrangemang och resor. Vi möts i face book-gruppen Elevförbundet vid Nordiska folkhögskolan.
Det kostar ingenting att vara medlem i Elevförbundet. Du blir medlem genom att anmäla dig direkt till gruppen, eller ge oss ditt namn och epostadress om du inte vill synas på facebook.

Sommarmöten i Norden

Varje sommar sedan 1953 har Elevförbundets medlemmar möjlighet att vara med på en resa i 5-6 dagar till någon plats i Norden, i samband med förbundets årsmöte. Program för sommarresorna görs ofta av tidigare Kungälvselever som bor på platsen vi besöker. Vi bor gärna på folkhögskolor vid våra sommarmöten.

Aktuellt

Elevförbundets årsmöte på Åland 2018 beslutade att göra förbundets organisation lättare att hantera. Det går inte längre att få tag i folk som vill ta ansvar för formellt styrelsearbete och därför tillsattes en övergångsstyrelse, med uppgift att hitta enklare former för förbundets verksamhet.
I övergångsstyrelsen finns Åke Järnpil, sammankallande (Kungälv 1970/71), Britt-Marie Alvarsson (1980-83), Håkan Bågenvik (1970/71), Eva Blomqvist (1976/77), Peter Gustafsson (1996/97), Jørgen Svendsen (1983/84), Helena Turpeinen (1969/70).
Ny organisation kommer att fastställas senast vid årsmötet 2019.