Elevförbundet

Behåll den nordiska gemenskapen.

Härliga minnen livet ut

Behåll kontakten med dina klasskamrater från tiden i Kungälv. Stötta Nordiska och håll dig informerad vad som händer på skolan. Genom Elevförbundet blir detta verklighet.

Elevförbundet startades av elever och lärare vid avslutningen av Nordiska folkhögskolans första årskurs 1948. Föreningen har medlemmar runt om i Norden och styrelsen består av representanter för de nordiska länderna. Verksamheten består främst av sammankomster i Kungälv och resor i Norden.

Så blir du medlem

Den som är eller varit studerande eller anställd vid Nordiska folkhögskolan i Kungälv, kan bli medlem i Elevförbundet.

Som medlem i Elevförbundet får du möjligheter att komma med på våra nordiska sommarresor och får inbjudning till Nordiska folkhögskolans Vårfest. Du får också vårt medlemsbrev Fontin-Avisen, som berättar vad som händer på skolan och om annat nordiskt.

Medlemsavgiften är 100 SEK per år och man kan betala via postgiro

Danmark: 499-6070
Finland: 80 00 15-70 206 368
Norge: 7877 06 93674
Sverige: 24 43 45-5

Hur stor avgiften blir i DKK, EUR resp NOK avgörs av aktuell växelkurs när du anmäler dig.

Vill du bli medlem? Anmäl dig till  Elisabeth Thomasson. Skriv ditt namn, adress, e-post och vilket/vilka år du läste på Nordiska.

Stadgar

Här hittar du elevförbundets stadgar.