Elevförbundets medlemsblad

Fontin-Avisen

Fontin-Avisen

Elevförbundets medlemsbrev

Sedan Elevförbundets första år 1948, har "gamla elever" regelbundet fått skriftliga hälsningar och berättelser från skolan, från början en gång om året, s.k. julbrev. Formerna har växlat, de första breven var verkligen brev, handskrivna av dåvarande rektorn Sture Altvall.

Så småningom kom "breven" i tryckt form och med tiden blev utgivningen tätare. Sedan 1995 heter vårt medlemsblad Fontin-Avisen och utkommer tre gånger per år. Skolans journalistelever är välkomna att medverka i Avisen, med nyheter från skolan till Elevförbundets medlemmar.

Håkan Bågenvik har varit redaktör för Fontin-Avisen fram tills nu..

 

Här nedan finner du det senaste numret av Fontin-Avisen. För att öppna, läsa och skriva ut, behöver du ha programmet Acrobat Reader (hämtas gratis på www.adobe.com )

Läs Fontin-Avisen nr 37>>>
Läs Fontin-Avisen nr 36>>>
Läs Fontin-Avisen nr 35>>>