Interna länkar

Här finns några länkar som du kan använda för lite olika saker. .

 

http://nordiska.fhsk.se/wp-content/uploads/2019/04/screenshot215-225x50.jpg

 

För att länken här under  ska fungera så måste du vara inloggad på ditt skolkonto, d v s med din mailadress som slutar på @nordiska.fhsk.se

Använd den här länken om du vill anmäla dig till Minikurserna 2019 (här hittar du en beskrivning av kurserna):

Minikurser 

Använd den här länken om du vill felanmäla något till skolans vaktmästeri.

Felanmälan & önskemål

 

Använd den här länken om du vill registrera en gäst på internatet.

Gäst på internatet

 

Använd den här länken om du vill anmäla en olyckshändelse eller ett arbetsplatstillbud.

Tillbud eller olycka på arbetsplatsen