Läsårstider

Tider för läsåret 2018 / 2019

Höstterminen 2018

Terminsstart mån 20 aug

Terminsslut tors 20 dec

Höstlov v 44

Vårterminen 2019

Terminsstart mån 7 jan

Terminsslut fred 31 maj

Terminsslut för teckenspråkslinjen fred 7 juni

Sportlov v 7

Påsklov v 16

Övriga lovdagar ons 1 maj, 30-31 maj