Kurser

Här kan du läsa om skolans kurser med inriktning på text, skrivande, bild, illustration.

KURSSTART VÅREN 2020
KURSSTART HÖSTEN 2020

Skrivande och bildberättande

Skrivarskolan Text & Bild distans

Vill du lära dig mer om litteratur, bildkonst och språk och själv uttrycka dig kreativt genom tex…

Sista ansökningsdatum: 20200515

KURSSTART VÅREN 2021

Bildskolan - fördjupning

Bild, konst och kommunikation

Sista ansökningsdatum: 20201201