Kurser

Här kan du läsa om skolans kurser med inriktning på text, skrivande, bild, illustration.

KURSSTART VÅREN 2020
KURSSTART HÖSTEN 2020

Ta din plats genom bild och konst!

Bildskolan

Visuellt berättande i konst – bild – kommunikation

Sista ansökningsdatum: 20200515

Skrivande och bildberättande

Skrivarskolan Text & Bild distans

Vill du lära dig mer om litteratur, bildkonst och språk och själv uttrycka dig kreativt genom tex…

Sista ansökningsdatum: 20200515

KURSSTART VÅREN 2021

Bildskolan - fördjupning

Bild, konst och kommunikation

Sista ansökningsdatum: 20201201