Kurser

Här kan du läsa om skolans kurser med inriktning på text, bild, foto, illustration.

KURSSTART VÅREN 2019

Ta din plats genom bild och konst!

Bildskolan

Visuellt berättande i konst – bild – kommunikation

Sista ansökningsdatum: 20190515

Skrivande och bildberättande

Text & Bild – distans

Vill du lära dig mer om litteratur, bildkonst och språk och själv uttrycka dig kreativt genom tex…

Sista ansökningsdatum: 20190105

KURSSTART HÖSTEN 2019

Skrivande och bildberättande

Text & Bild

Vill du utveckla nya kreativa uttryckssätt inom text och bild?

Sista ansökningsdatum: 20190515

KURSSTART VÅREN 2020