Bildskolan - våren!

Denna terminskurs är en utmärkt fortsättning för dig som läst Bildskolan under höstterminen för att få en helårsupplevelse.

Men även du som läst eller ägnat dig åt bild på annat vis och är nyfiken på att dyka lite djupare i ett projekt, undersöka en teknik närmre och utveckla ditt bilduttryck ytterligare.

På Bildskolan - våren! ger vi tid för allt detta.

Här ger vi utrymme för den kreativa processen, skapar utställningar, provar uttryck, inspireras och utvecklar det egna bildskapandet.

Den kreativa processen står i fokus, från idéskiss till färdigt projekt. Du får möjlighet att utveckla ditt eget bildspråk genom arbete med olika idéer, tekniker och uttrycksformer. Genom skapande, samtal och inspiration från litteratur, utställningar, gästlärare och varandra undersöker vi bildens möjligheter och dess plats i samhället. Att själv göra, teckna, måla, serieskapa, bildberätta och se skapar en ny och större förståelse för både processen och bilden.

Genom praktisk tillämpning, experimenterande och vägledning kommer vi närma oss olika genrer med bilden i fokus. Bilden är idag ett av våra viktigaste kommunikationsmedel och vi angriper den från alla håll.

Bilden är ett språk. Konsten är en form.

På Bildskolan arbetar vi med att skapa, teckna, måla, bildberätta, serieskapa, illustrera, prata och se bilder. Att lära genom att göra är en av grunderna i kursen, genom skapandet väcks frågor och nyfikenhet. Det praktiska arbetet med egna bilder står i fokus. Ditt bildskapande utvecklas och utmanas genom praktik.

Prova

Stor vikt läggs vid eget undersökande arbete där du tillsammans med andra får möjlighet att hitta och utveckla ditt eget bildspråk och uttryck. Det ingår gemensamma besök och workshops på exempelvis boktryckeri och konstinstitutioner, både nära och lite längre bort beroende på vad som sker och är aktuellt för gruppen.

Att på olika sätt dela sina bilder med andra är en viktig del av kursen. Det kan ske genom utställningar, trycksaker, digital delning och såklart samtal inom gruppen.

Framförallt är detta en plats för att få prova. Inspireras. Mötas. Att ta plats och hitta sin väg inom det bildliga uttrycket.

Fördjupning

Bildskolan - våren! kan läsas som en fortsättning på Bildskolan som går under höstterminen men går även att söka som fristående kurs. Under den här terminen arbetar vi med något längre projekt utifrån deltagarnas egna idéer. Den kreativa processen formuleras tydligare och vi skapar en större utställning.

http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2019/02/11d2bc8c-f696-4325-8dce-73ccf03a96e0-e1549463031611-500x333.jpeg

På Bildskolan - fördjupning får du möjlighet att utveckla ett projekt, undersöka ett område du är nyfiken på eller förfina din teknik. Under denna termin ges mer frihet i att utforma sitt innehåll medan gruppen är fortfarande en viktig tillgång i den kreativa processen. Handledning och gemensam undervisning varvas med eget arbete. Det kommer även under våren arrangeras studiebesök