Nordiska

Bildskolan

Med bilden som språk

Projekt, kreativ process och konstnärligt uttryck står i fokus på Bildskolan. Här får du se, teckna, inspireras, måla, forma, bildberätta och möta andra i deras skapande. Du får prova och känna på olika tekniker och uttryck. Du får, enskilt och gemensamt, driva projekt från idé till utställning.

 

Ta din plats genom bild och konst!

Här ger vi utrymme för den kreativa processen, skapar utställningar, provar uttryck, inspireras och utvecklar det egna bildskapandet.

Den kreativa processen står i fokus, från idéskiss till färdigt projekt. Du får möjlighet att utveckla ditt eget bildspråk genom arbete med olika idéer, tekniker och uttrycksformer. Genom skapande, samtal och inspiration från litteratur, utställningar, gästlärare och varandra undersöker vi bildens möjligheter och dess plats i samhället. Att själv göra, teckna, måla, serieskapa, bildberätta och se skapar en ny och större förståelse för både processen och bilden.

Genom praktisk tillämpning, experimenterande och vägledning kommer vi närma oss olika genrer med bilden i fokus. Bilden är idag ett av våra viktigaste kommunikationsmedel och vi angriper den från alla håll.

Bilden är ett språk. Konsten är en form.

På Bildskolan arbetar vi med att skapa, teckna, måla, bildberätta, serieskapa, illustrera, prata och se bilder. Att lära genom att göra är en av grunderna i kursen, genom skapandet väcks frågor och nyfikenhet. Det praktiska arbetet med egna bilder står i fokus. Ditt bildskapande utvecklas och utmanas genom praktik.

Prova

Stor vikt läggs vid eget undersökande arbete där du tillsammans med andra får möjlighet att hitta och utveckla ditt eget bildspråk och uttryck. Det ingår gemensamma besök och workshops på exempelvis boktryckeri och konstinstitutioner, både nära och lite längre bort beroende på vad som sker och är aktuellt för gruppen.


Att på olika sätt dela sina bilder med andra är en viktig del av kursen. Det kan ske genom utställningar, trycksaker, digital delning och såklart samtal inom gruppen.

Framförallt är detta en plats för att få prova. Inspireras. Mötas. Att ta plats och hitta sin väg inom det bildliga uttrycket.

Deltagare står och målar akryl vid ett staffli utomhus i solsken
Att genomföra egna konstprojekt genom att teckna, måla, bildberätta är centralt på Bildskolan

Projekt

Under hela kursen arbetar vi aktivt med den kreativa processen. Att arbeta med bilder och konst är att vilja berätta, vilja undersöka och göra avtryck. På kursen får deltagarna, enskilt och gemensamt, genomföra flera projekt från idé till färdigställande inom olika tekniker och tema. Kursen avslutas med en längre projektperiod då deltagarna själva väljer sitt fördjupningsområde. Dessa visas i en gemensam slututställning.

Kursen är för dig som:

vill inspireras

ser en framtid inom det kreativa/konstnärliga området

är nyfiken på att arbeta i olika tekniker och prova skilda bilduttryck

vill utforska berättandet och ditt eget uttryck tillsammans med lärare och deltagare i en trygg social miljö

vill ha vägledning för att genomföra ett eget bild/bokprojekt

vågar ge tid åt den kreativa processen

Dagarna på Visuellt berättande/Bildskolan
Följ oss på InstagramKURSMÅL

· Att få en introduktion till bildlig gestaltning inom olika genrer och stilar
· Att utveckla ett eget bilduttryck
· Att utveckla kunskaper och färdigheter i hur bilder kan användas inom kommunikation och berättande
· Att genom samtal kring konst och bilder nå en förmåga att analysera bilder och öka förståelsen för bilden som språk
· Att träna sig i bildskapandets hantverk
· Att introduceras till traditionella och nya tekniker inom bildskapande
· Att öka förståelsen kring sin egna kreativa process och dess olika steg
· Att utforma och genomföra ett eget projekt inom visuellt berättande
Att utforma och genomföra utställningar av egna verk

Kurens upplägg

Under veckan avlöser lektioner och egen arbetstid varandra mellan 09.10-16.00. Ibland ligger vernissage, föreställningar och utställningar på kvällstid. I kursen varvas olika studieformer så som workshops, föreläsningar, seminarier, grupparbeten, läsecirklar och studiebesök.  Du har stora möjligheter att själv påverka och utforma dina studier.

Vi kommer arbeta med olika teman och bildinriktningar genom föreläsningar, workshops och eget arbete undersöks bildens möjligheter som konst, illustration, serieberättande, bildberättande, tryck och information. Där det ges tid att närma sig och undersöka alla uttryck för att sedan få möjlighet att fördjupa sig egna projekt.

Under året tar du del av hela Nordiska folkhögskolans samlade kulturutbud. Vissa eftermiddagar och kvällar under läsåret arrangeras aktiviteter som är öppna för alla skolans elever, såsom föreläsningar, konserter, Öppen scen, filmkvällar, läsecirklar, samtalsgrupper, caféer, yoga, gympa, sy-junta, o.s.v.

ANSÖKAN

Med ansökan skickar du ett personligt brev där du motiverar ditt kursval, brevet ska också innehålla några rader om din tankar kring att skapa ett bild/bokprojekt och möjliga idéer. Det går också bra att bifoga exempel på bilder du arbetat med tidigare.