Bildskolan

Bild, konst och kommunikation

Bildskolan är för dig som under ett år vill utforska och utveckla ditt visuella språk och din kreativa process.

Vi arbetar med olika tekniker, teman och uttryck både tillsammans och individuellt. Du får möjlighet att ingå i ett sammanhang där man provar, lär, ser och samtalar kring olika konstuttryck. Du får formulera egna projekt att arbeta med från idé till utställning.

På Bildskolan - fortsättning ger tid för allt detta.

På Bildskolan får du möjlighet att utveckla ett projekt, undersöka ett konstområde du är nyfiken på eller förfina din teknik. Under denna termin ges mer frihet i att utforma sitt innehåll medan gruppen är fortfarande en viktig tillgång i den kreativa processen. Handledning och gemensam undervisning varvas med eget arbete. Det kommer även under våren arrangeras studiebesök och kursen får besök av gästlärare inom exempelvis animation, mönster och serieskapande.

På Bildskolan ger vi utrymme för den kreativa processen, skapar utställningar, provar uttryck, inspireras och utvecklar det egna bildskapandet.

Den kreativa processen och bildberättandet står i fokus, från idéskiss till färdigt projekt. Du får möjlighet att utveckla ditt eget bildspråk genom arbete med olika idéer, tekniker och uttrycksformer. Genom skapande, samtal och inspiration från litteratur, utställningar, gästlärare och varandra undersöker vi bildens möjligheter och dess plats i samhället. Att själv göra, teckna, måla, serieskapa, bildberätta och se skapar en ny och större förståelse för både processen och bilden.

Genom praktisk tillämpning, experimenterande och vägledning kommer vi närma oss olika genrer med bilden i fokus. Bilden är idag ett av våra viktigaste kommunikationsmedel och vi angriper den från alla håll.

Bilden är ett språk - konsten är en form

På Bildskolan arbetar vi med att skapa, teckna, måla, bildberätta, serieskapa, illustrera, prata och se bilder. Att lära genom att göra är en av grunderna i kursen, genom skapandet väcks frågor och nyfikenhet. Det praktiska arbetet med egna bilder står i fokus. Ditt bildskapande utvecklas och utmanas genom praktik.

Prova

Stor vikt läggs vid eget undersökande arbete där du tillsammans med andra får möjlighet att hitta och utveckla ditt eget bildspråk och uttryck. Det ingår gemensamma besök och workshops på exempelvis boktryckeri och konstinstitutioner, både nära och lite längre bort beroende på vad som sker och är aktuellt för gruppen.

Att på olika sätt dela sina bilder med andra är en viktig del av kursen. Det kan ske genom utställningar, trycksaker, digital delning och såklart samtal inom gruppen.

Framförallt är detta en plats för att få prova. Inspireras. Mötas. Att ta plats och hitta sin väg inom det bildliga uttrycket.

http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2019/02/2506a441-2a81-4408-81dc-4d307f0bbdfe-500x333.jpeg

Projekt

Under hela kursen arbetar vi aktivt med den kreativa processen. Att arbeta med bilder och konst är att vilja berätta, vilja undersöka och göra avtryck. På kursen får deltagarna, enskilt och gemensamt, genomföra flera projekt från idé till färdigställande inom olika tekniker och tema. Kursen avslutas med en längre projektperiod då deltagarna själva väljer sitt fördjupningsområde. Dessa visas i en gemensam slututställning.

Kursen är för dig som:

vill inspireras

ser en framtid inom det kreativa/konstnärliga området

är nyfiken på att arbeta i olika tekniker och prova skilda bilduttryck

vill utforska berättandet och ditt eget uttryck tillsammans med lärare och deltagare i en trygg social miljö

vill ha vägledning för att genomföra ett eget bild/bokprojekt

vågar ge tid åt den kreativa processen

Följ oss på Instagram


Ansökan

Bildskolan kan du söka som är nyfiken på att arbeta med den kreativa processen och bildprojekt. Med ansökan skickar du ett personligt brev där du motiverar ditt kursval, brevet ska också innehålla några rader om din tankar kring att skapa ett konstprojekt och möjliga idéer. Bifoga också några exempel på bilder du arbetat med tidigare.

Har du frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att kontakta linjeledaren.