Fördjupningskurs i text och bild

Projektkurs Text & Bild distans

Litterär projektkurs

En kurs för dig som vill öva din gestaltande förmåga och genomföra ett litterärt projekt. Du har gått en av våra text- eller bildkursen på Nordiska eller har motsvarande förkunskaper. Du lär dig att formulera dig kring ditt eget och andras skapande och erhåller respons från projektgruppen och handledare under hela förloppet. Resultatet kan bli en produkt eller en utställning inom text och bild-området.

Kursinnehåll:

Under träffarna får du genomgångar som är aktuella utifrån gruppens projektinriktningar såsom projektprocessen, skrivprocessen, litterär gestaltning, bildredigeringsprogram, layoutprogram, formgivning, bokbindning, scenisk textgestaltning, studiebesök.

Mellan träffarna håller du kontakt med dina kurskamrater och dina handledare genom plattformen Google Education.

Kursen avslutas med en utställning och/eller en läsning i samarbete med Litteraturfestivalen Textival i Göteborg.

 

Obligatoriska träffar: 26 aug uppstart, 15-16 nov avstämning, studiebesök, teaterbesök, 28-29 feb avstämning med skiss/dummy/manus, 8-9 maj Textival, läsningar, slutredovisning. (Med reservation för ev. justeringar.)

Frivilliga träffar: 26 sept-27 sept Bildredigeringsprogram och Bokmässan.

http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/sannaolindamg7549-500x400.jpg

Ansökan:

I din ansökan beskriver du din projektidé som utgör grund för antagning. Ange vilket mål du har med arbetet och hur du tänker dig processen dit.

Vi eftersträvar en grupp med olika kompetenser och erfarenheter som kan berika varandra. Du behöver ha ett eget driv och kunna arbeta självständigt samt ha förmågan att dela med dig av din process till gruppen. Gruppstorleken är begränsad till max 10 deltagare.

http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/textochbildtryckerielevarbetefotopianystromimg2199-1-1-e1495045414401-500x400.jpg

Har du frågor om kursen?