Skrivande och bildberättande

Text & Bild – distans

Vill du lära dig mer om litteratur, bildkonst och språk och själv uttrycka dig kreativt genom text och bild – men med full frihet i tid och rum?

Vill du utforska din kreativitet?
Vill du ge ditt skrivande en chans?
Vill du läsa och bli läst?

Unikt för distanskursen Text & Bild är att du får utveckla ditt eget skrivande i dialog med bildberättande genom att låta text och bild få möta varandra.

Text & Bild distans är en systerkurs på halvfart till den platsförlagda kursen med större betoning på det skrivna ordet. Kursen är en grundläggande skrivarkurs med bildelementet som kompletterande uttryck och inspirationskälla. Den vänder sig till dig som i gemenskap och med hjälp av andra vill få nya perspektiv på det egna skrivandet och vässa din analys- och tolkningsförmåga, som vill läsa och bli läst. Genom kreativa skrivövningar, stilistik och textanalys får du redskap att utveckla dina egna texter och granska andras.

Det är en kurs för dig som vill få utlopp för din kreativitet i text och bild, både som konstnärligt uttryck såväl som ett verktyg för personlig utveckling.

 

I TEXT får du möjlighet att både framställa och analysera dina egna och andras berättelser. Du får lära dig mer om förutsättningarna för skönlitterär text. De kreativa skrivövningarna syftar till att ge dig en mångfald av uttrycksmöjligheter som du har användning för i ditt framtida skrivande. Kursen ger dig också teoretiska och praktiska verktyg i stilistik. Du får tillfälle att prova på många texttyper och genrer, såsom t.ex. olika skönlitterära prosagenrer, biografi, lyrik, m.m.

I BILD får du möjlighet att utveckla ditt bildseende, tolka dina upplevelser och själv uttrycka dig i bildform. Fotografi och varierande manuella illustrationstekniker används i kursen. Du får tillfälle att bildsätta text och vice versa, utveckla din kunskap om layout genom att kombinera text och bild.

http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2016/11/img4205-e1548242859436-400x300.jpg

Du tar del av föreläsningar och övningar genom vår digitala plattform där du också utbyter texter och bilder med dina kurskamrater. Kursen behandlar olika teman och uppgifterna som kopplas till dessa läggs ut kontinuerligt så att du alltid har minst 2 veckor på dig att utföra ett kursmoment; inga delar behöver genomföras på fastlagda tider, bortsett från träffarna på skolan.

Kursen avslutas med ett större individuellt projekt där du själv väljer fokus vilket redovisas i en webbutställning. Exempel på några uppgifter, övningar och slutprojekt hittar du under Projektarbeten Text & Bild distansElevarbeten Text & Bild och bilder från vår verksamhet i Galleri.

Kursens upplägg

Kursen har tre obligatoriska träffar:  18-19 jan, 10-11 maj och 14 juni. Under träffarna introduceras centrala moment och deltagarna lär känna varandra vilket är grunden för samarbetet på distans, så det är viktigt att du kan delta vid dessa. Den 4 maj finns det möjlighet att läsa texter på Textivals Litteraturfestival.

Terminstiderna: 8 januari - 14 juni

KURSMÅL
  • Efter avslutad kurs har du fått nya kreativa redskap inom text- och bildområdet.
  • Du har utvecklat ditt skrivande och din läsning och övat på att ge och få textrespons.
  • Du har utvecklat ditt bildseende och att komponera text och bild på ett medvetet sätt.
ANSÖKAN
  1. Fyll i alla uppgifter på ansökan.
  2. Skicka med ett foto på dig själv.
  3. Skicka med ett personligt brev. Brevet ska vara på ca 500-700 ord och innehålla dina förväntningar på kursen, vad du har gjort tidigare i livet och ev. erfarenheter inom kursens ämnesområden.
  4. Bifoga ett arbetsprov till din ansökan som utgörs av en text med tillhörande bild, antal ord bör inte överskrida 1200. Texten kan vara ett utdrag ur ett längre verk eller en avslutad komposition i valfri genre. Årets rubrik för arbetsprovet är: Vägmärken och du är självklart fullt fri i din behandling av temat.

När vi har registrerat din ansökan får du en bekräftelse på mejl. Antagningen görs under hösten. Vi eftersträvar en grupp som utmärks av ett engagemang och en kreativ atmosfär där olika erfarenheter tillåts berika varandra.

Kursdeltagarna kommer från hela landet med tyngdpunkt på Göteborgsområdet. Åldrarna variera mellan 19 och pensionär, generellt utmärks kursen av en högre medelålder än den platsförlagda. Vi försöker sätta samman de sökande så att det skapas en grupp som stimulerar varandra. Tidigare erfarenhet av kursens ämnesområden är meriterande men inte absolut nödvändigt.

http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/detaljklassrumf5a7484-800x600.jpg

 

Den översta bilden är en dokumentationsbild som visar konstnären Dana Sederowsky framföra sitt performanceverk/textinstallation: monotony is a virtue, repetition is a strength, practice makes progress under hennes utställning på Göteborgs Konsthall 2015. (Bilden har ingenting med kursen att göra)