Skrivande med bildberättande

Skrivarkursen Text & Bild fördjupningskurs

Vårterminen 2020

Välj dina ord och gör din röst hörd!

Hos oss får du sammanhang och förutsättningar för att utveckla ditt språk och din kreativa process - i en stöttande och inspirerande miljö, i gemenskap med andra.

Kursen är en skrivarkurs för dig som har gått Text & Bild 1 termin hos oss eller har motsvarande förkunskaper. Kursen rymmer ett brett fält inom text och bild, med betoning på det skrivna ordet; både som konstnärligt uttryck såväl som ett verktyg för personlig utveckling. Unikt för kursen Text & Bild är att du får utveckla ditt eget skrivande i dialog med bildberättande genom att låta text och bild få möta varandra. På fortsättningskursen läggs större tonvikt på ett självständigt arbetssätt och du får mer utrymme för egna, fördjupade projekt. Du får möjlighet att genomföra läsningar i offentliga sammanhang och träna röstteknik för detta ändamål. Kursen avslutas med ett eget längre projekt som redovisas i utställningsform.

Vi låter oss inspireras av närområdets aktuella kulturella impulser och under våren deltar vi på litteraturfestivalen Textival med egna verk.

Vi samarbetar med flera kulturinstitutioner, såsom Röda Sten Konsthall, Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs Stadsbibliotek, Folkteatern, GöteborgsOperan och Mimers Hus och använder oss av deras utbud i undervisningen.  Vi tar avstamp i vår nordiska profil på skolan och arbetar gärna med flera skandinaviska språk.

För dig som som vill öva på att framföra egna verk finns möjligheter till handledning i scenisk gestaltning och rösthantering och tillfällen till läsning både offentligt och internt.

Text & Bild är en merit om du önskar söka till konsthögskolor eller andra specialiserade utbildningar inom fältet, vill fylla på din portfolio eller förbereda arbetsprov men kursen fungerar för många också  som en kreativ oas, en "konstpaus" i livet.

Ta del av hur det kan se ut på kursen genom att besöka vårt Galleri och se exempel på uppgifter och arbeten på Elevarbeten eller på vår blogg.

 

http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2019/02/mg9932-400x300.jpg
Kursinnehåll

TEXT får du möjlighet att både framställa och analysera dina egna och andras berättelser. Du får lära dig mer om förutsättningarna för ett skönlitterärt berättande. De kreativa skrivövningarna syftar till att ge dig en mångfald av uttrycksmöjligheter som du har användning för i ditt framtida skrivande. Kursen ger dig också teoretiska och praktiska verktyg i bl.a. stilistik, dramaturgi och komposition. I fortsättningskursen får tillfälle att prova på många olika texttyper och genrer, såsom t.ex. novell, dramatiskt skrivande, serie- och grafisk roman, bilderboksberättande, essä, m.m.  I röstarbetet får du göra inläsningar i skolans radiostudie och för dig som gillar att läsa live erbjuder vi scentider, båda på skolan och i offentliga sammanhang.

BILD får du möjlighet att utveckla ditt bildseende, tolka dina upplevelser och själv uttrycka dig i bildform. I bildämnet samarbetar vi med Bildskolan bl.a. genom ett redaktionellt arbete och en trycksaksframställan för våra egna verk. Hybridgenrer som serier, affischkonst, collage, bilderbok och Artists' book's är också del av kursen. Layout och formgivning av ett eget verk som du presenterar i en utställning avslutar året.

http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/klassrumimg3738-900x400.jpg
Kursens upplägg

Under veckan avlöser lektioner och egen arbetstid varandra mellan 09.10-16.00, fredagar till 12.20. Ibland ligger vernissage, föreställningar och läsningar på kvällstid. Gästlärare och gästföreläsare inom kursens områden bidrar till mångfald och bredd. I kursen varvas olika studieformer så som workshops, föreläsningar, seminarier, grupparbeten, läsecirklar och studiebesök. Det ingår också ett eget längre projekt som presenteras i utställningsform. Du har stora möjligheter att själv påverka och utforma dina studier.

Genom vårt stora utbud av estetiskt inriktade kurser på skolan har våra kursdeltagare en unik möjlighet till samverkan med andra kursdeltagare och inblickar inom bild, film, foto, teater och viskonst.

Under terminen tar du del av hela Nordiska folkhögskolans samlade kulturutbud. Vissa eftermiddagar och kvällar under läsåret arrangeras aktiviteter som är öppna för alla skolans elever, såsom föreläsningar, konserter, Öppen scen, filmkvällar, läsecirklar, samtalsgrupper, yoga, gympa, o.s.v.

Kursmål
 • Att utveckla ett kreativt och nyfiket förhållningssätt till uttryck inom text- och bildområdet
 • Att få en introduktion till litterär gestaltning inom olika genrer och stilar
 • Att utveckla ett eget skönlitterärt skrivande
 • Att utveckla kunskaper och färdigheter i att läsa och diskutera skönlitterära verk inom olika genrer
 • Att i textsamtal utveckla sin förmåga att ta och ge konstruktiv kritik kring egna och andras skönlitterära texter
 • Att utveckla ett bildberättande genom olika framställningstekniker
 • Att introduceras till layout och formgivning och kombinationen av text och bild
 • Att utveckla en förmåga att analysera och tolka text och bild
 • Att utforma och genomföra ett eget projekt inom text och bild-området
 • Att utforma och genomföra utställningar av egna verk
 • Att utveckla röst och läsart av egna verk

 

http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/textochbildtryckerielevarbetefotopianystromimg2199-1-1-e1495045414401-400x350.jpg
http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/dsc0475-e1552553178371-400x350.jpg
Ansökan

1. Fyll i alla uppgifter på ansökan.
2. Skicka med ett foto på dig själv.
3. Skicka med ett personligt brev.

Brevet ska vara på ca 400-600 ord och innehålla dina förväntningar på kursen, vad du har gjort tidigare i livet, aktuell sysselsättning och förkunskaper inom kursens ämnesområden. Utöver detta bifogar du en kort beskrivning av en projektidé för ditt slutprojekt i text och bild. (Obs, du behöver inte ha tänkt klart kring projektet men ha en idé om vad du vill göra.) Detta brev utgör arbetsprovet till kursen.

När vi har registrerat din ansökan får du en bekräftelse på mejl. Antagningen görs under senare delen av hösten under förutsättning att det finna lediga platser.
Vi eftersträvar en grupp som utmärks av ett engagemang och en kreativ atmosfär där olika erfarenheter tillåts berika varandra. Vi försöker sätta samman de sökande så att det skapas en grupp som stimulerar varandra.

Du är välkommen att besöka skolan om du vill, innan eller efter att du sökt, träffa lärare och andra kursdeltagare och se våra fina omgivningar. Skriv ett mejl till malin.b@folkbildning.net.

Vad blir man efter Text & Bild?

Nyfiken, inspirerad, besjälad! Vi eftersträvar att du efter en kurs hos oss ska ha fått nya idéer och praktiska verktyg, insikter i din personliga kreativa process och inspiration och goda kontakter genom mötet med dina kurskamrater och lärare.

Våra kursdeltagare väljer olika vägar efter Text & Bild; några kombinerar kursen med framförallt Bildskolan, Visskolan eller Filmskolan, andra vidareutbildar sig inom litteratur, språk och konst på högskola eller yrkeshögskola, eller fortsätter sina tidigare studier eller yrkesliv efter ett produktivt och givande avbrott. Några har för avsikt att  arbeta professionellt inom området medan andra vill vårda sin kreativitet vid sidan av sitt yrkesliv.

Frågor om kursen?