Lärare och återkommande gästlärare på Text & Bild

Lärare

http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2020/07/hoberanton400x400px-300x200.jpg

Anton Höber är kursansvarig för Text & Bild distans och för Nordiska Vislinjens fördjupningsår. Han är en del av Nätverket Ordkanon som förmedlar poeter och pedagoger inom Spoken word och poesi. Han gick själv på Nordiska folkhögskolan 2005-2006 och har därefter utbildat sig till lärare i svenska och teater.

http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/7bengtssonmalinf5a6107-300x200.jpg

Malin Bengtsson är tidigare kursansvarig för Text & Bild och Text & Bild distans. Hon undervisar i litteratur och kreativt skrivande, visuell retorik, svenska språket och svenska som andra språk, religion och yoga. Övriga passioner är långfärdsskridskor, Bohusläns natur, Bollywoodans och tyska språket.

http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2017/10/liveliussanna400x400px-300x200.jpg

Sanna Levelius är ansvarig för kursen Bildskolan. På Text & Bild undervisar hon bl.a. i projektprocessen, affischkonst, bildberättande och layout. Hon har examen inom kommunikation- och informationsproduktion, och en konstutbildning på folkhögskola. Det egna konstnärskapet så väl som hennes undervisning rör sig inom data, bild, foto och visuell kommunikation. levelius.se

http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/10carlssonlarsf5a6026-300x200.jpg

Lars Carlsson är journalist och författare. På Text & Bild undervisar han i research, intervjuteknik, biografiskt skrivande och mediekritik. Som reporter gräver han gärna upp saker som många andra glömt och han vet hur frågor kan ställas så att svaren kommer. Han kan också trixa en boll ganska länge, pratar polska och lyssnar på symfonirock.

http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/2hanstorpperf5a5954-300x200.jpg

Per Hanstorp är kursansvarig för Fotoskolan. Han har arbetat inom dagspress, fackpress och med resereportage. Undervisar i fotografi, främst dokumentärt och reportage, samt i digital bildbehandling.  Utöver foto så gillar han film och opera. Kommer från Linköping men har tagit Göteborg och Kungälv till sitt hjärta. hanstorp.se/

Gästlärare
http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2019/02/felicia-300x200.jpg

Felicia Fortes har studerat bildberättande, barnboksskapande, illustration, serier och webbproduktion. Hon  är också utbildad lärare i svenska och bild med mångårig erfarenhet. I det egna skapandet arbetar hon med både text och bild, gärna i kombination. Det har blivit både utställningar och  bokprojekt av olika slag. feliciafortes.com

http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/christinakjelssonsmall-300x200.jpg

Christina Kjellsson artist, låtskrivare, musikpedagog och författare och tillhör den absoluta gräddan av dagens svenska ordkonstnärer. Hon kan som ingen annan smida stabila textbyggen med intrikat tillslöjdade metaforer och pricksäkra formuleringar på toppen. Undervisar i formuleringskonstens möjligheter. christinakjellsson.se

 

http://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/portrattmaril-300x200.jpg

Mari Lagerquist är konstnär med en bakgrund i fotografi. Därifrån har hon utökat sina verktyg och arbetar med trycksaker - särskilt Artists' books, objekt och textilt. Mari arbetar ofta och gärna tillsammans med andra konstnärer, författare och designers. Hon har länge drivit Mail art projektet Bilaga-limited editions och är nu aktuell med bibliotheket_2x2. Läs mer på marilagerquist.se