Scenisk tolkning av textburen sång

Nordiska Visskolan

Artisteri, sång och låtskrivande

Artisteri, sång och låtskrivande - för dig som vill säga något med din musik

Nordiska Visskolan är till för dig som vill utvecklas som artist, sångare, låtskrivare och vistolkare. Vi erbjuder en bred och intensiv utbildning i scenisk tolkning av textburen sång, där det du vill berätta och förmedla står i fokus. Med hjälp av erfarna pedagoger får du  möjlighet att hitta ditt personliga sätt att framföra dina sånger. I en trygg miljö får du dagligen träna på att stå inför publik, göra tusentals misstag och skaffa dig egna erfarenheter. Vårt mål är att du ska hitta ditt unika sceniska uttryck och bli en riktigt bra artist och vistolkare - både på och bakom scenen!

I vistolkningen arbetar varje sångare individuellt med egna eller andras sånger inför gruppens övriga deltagare som delaktig publik. Tolkningsläraren ger råd om tolkning av textbudskapet, om olika musikaliska uttrycksmedel och variationsmöjligheter och om inlärningsmetoder. Viktigt för tolkningen är också röstteknik och röstträning. Hur fångar jag och håller kvar publikens intresse?

En dag i veckan ägnas åt individuell sång och gitarr. I samspel utforskar vi möjligheterna i annorlunda arrangemang, och vidgar uppfattningen av hur en sång kan låta. Vi arbetar kontinuerligt med låtskrivande. Diskussioner om textens roll i visan inspirerar till eget skrivande och till observant läsning av egna och andras texter. Du får ta del av allmän nordisk visproduktion och vishistoria, tonsatt poesi och textburen musik. Du får repertoarkännedom och dessutom kunskaper om den franska, spanska, sydamerikanska och italienska visan.

Skolans pedagoger är erfarna utövare inom sin profession. Alla har dessutom långt pedagogiskt intresse och erfarenhet av ämnet de undervisar i. Eftersom konstformen är mångfasetterad behövs en mångfald av gästlärare, såväl sångpedagoger som regissörer, visartister, forskare, vispoeter, muntlig berättare, instrumentalister och teoretiker. Vi har pedagoger från flera av de nordiska länderna.

Du får möjligheter att uppträda genom konserter på skolan och vid turnéer i Norden. Ett antal föreningar, organisationer och företag brukar beställa program från skolan. Här finns ett inarbetat nätverk till Göteborgs unga och nyskapande vismiljö som du är välkommen att ta del av.

Genom att planera turnéer och konserter får du erfarenhet av att arbeta som musiker.  Studieresan till Stockholm ger kunskap om intresseorganisationer, rättigheter och arkiv.

I princip krävs inga förkunskaper, men det är meriterande om du har någon scenisk och musikalisk erfarenhet. Du bör ha en mental beredskap för att ”jobba” på scen och vara inställd på att stå inför publik. Intresset för personlig vistolkning väger tyngre än ”vacker” sångröst och du behöver inte nödvändigtvis spela något instrument, även om det är en stor praktisk fördel. Vi förutsätter att du är beredd att lära in en större eller mindre repertoar utantill.

Kursdeltagarna är i alla åldrar, dock lägst 18 år, kommer från hela Norden och bär med sig vitt skilda erfarenheter, musikaliskt såväl som mänskligt.

Vill du öka din möjlighet att få en plats på linjen är det bra om du besöker oss. Har du inte möjlighet att komma på besök – hör av dig till oss, antingen på telefon eller mail. Då kan vi berätta mer om Visskolan och du kan ställa dina frågor.

Vistolkning

Så här kan en vistolkning gå till - Cajsa Färlin får råd och idéer av gästläraren Jan-Olof Andersson.

 

Följ Visskolan på Facebook!