Tolkningsundervisning i Masterclass av Hanne Juul.

Sommar-viskurs på Nordiska

För dig som har lust att sjunga för andra och jobba individuellt med röst och tolkning.

Scenisk tolkning av visan

Kursen vänder sig till visintresserade från hela Norden med inriktning på scenframställning.
Vi kommer huvudsakligen att syssla med scenisk tolkning av visan (textburen sång), men du kommer också få tips om sångträning, repertoar och visställen (miljöer). Därför bör du kunna framföra ett par visor, egna eller andras, inte nödvändigtvis med ackompanjemang.

På kvällarna bjuds vi på viskonserter.

Lärare är Hanne Juul, dansk-svensk vissångerska och ledare av visskolan.
Undervisningen kommer att föregå på svenska och danska, beroende på deltagarnas nationalitet.