BECKETT FÖR PENSIONÄRER

I väntan på Beckett

 

Tanken med kursen är att fördjupa vår kunskap om Becketts dramatik genom gestaltning. Vi kommer att jobba med scener ur några av Becketts dramer där kursdeltagarna är skådespelare. Scenerna sätts samman till ett collage och ett av målen är att vid slutet av kursen spela det vi repeterat för en publik.

Grundläggande skådespelarteknik, och röst och kroppsträning för scenen liksom samarbetsövningar ingår i kursen liksom arbete med kostym, scenografi, rekvisita och mask.

Det finns ingen författare som sysselsatt så många litteratur-, filosofi- och teaterintresserade i syfte att förstå vad som åsyftas med hans pjäser och böcker som Beckett.

I synnerhet I väntan på Godot har fått finna sig i att bli tolkad på tusentals sätt i essäer, avhandlingar, artiklar och uppsättningar. Ivriga försök att ”förstå” pjäsen, komma underfund med vad Beckett ”egentligen menade”. Är relationen mellan Estragon och Vladimir en kärlekshistoria? Eller en spegling av Becketts relation till sin mentor James Joyce? Handlar den om författarens skrivkamp? Eller om ett äldre äkta pars trätande med varandra? Är det en beskrivning av Existentialismen? Eller är det en spegling av rädslan under kalla krigets för ett utplånande världskrig? Och vem är Godot? det måste väl ändå vara Gud? Då Beckett själv fick denna direkta fråga svarade han ”Om jag menat Gud hade jag skrivit Gud och inte Godot.”  Och det är ju just detta komplexa, mångtydiga, väldigt konkreta och sakliga samtidigt poetiska och mystiska som gör arbetet med hans texter så lustfyllt. Som inspiration och fördjupning kommer vi att även att gå på teater och analysera det vi sett.

Det finns inga hinder vi inte kan övervinna och ingen bör avstå av rädsla för sviktande minne, fysiska handikapp eller liknande. Samtidigt måste man vara beredd att utöver kurstillfällena jobba med instudering av repliker och textanalys.

Eftersom vi ämnar avsluta kursen med att spela för publik måste kursdeltagarna prioritera kursen framför annan verksamhet även om det i nuläget inte är helt klart med alla datum och tider. Eventuellt kommer vi att träffas vissa helger liksom det kan hända att vissa kursdagar byts mot en annan veckodag när det närmar sig uppspel. Detta pga att vi hoppas kunna samarbeta med en teater och tvingas då i viss mån anpassa oss till deras verksamhet. Mer detaljerad information om detta kommer efterhand.