BECKETT FÖR PENSIONÄRER

Att spela Beckett

Beckett för Pensionärer – en fortsättning

Välkommen till en öppen fortsättning på vårens kurs Att spela Beckett! Vi bjuder nu in nya deltagare som vill ansluta till ett spännande utforskande av Samuel Becketts konstnärskap.

Att spela Beckett

Tanken med kursen är att fördjupa vår kunskap för Becketts dramatik genom gestaltning. Vi kommer att jobba med enskilda scener ur några dramer där kursdeltagarna är skådespelare under ledning av en regissör. Syftet kommer att vara att ge liv åt Becketts figurer. Att uppleva vad de går igenom, känna vad de känner, tänka deras tankar och utföra deras handlingar. Upptäcka vad som händer med texten då vi talar den, fast vi känner den, som om det var för första gången. Som om de vore våra egna ord.

Under vecka 43 kommer vi bjuda in en publik för en redovisning av vårt arbete.

Att möta Beckett

Det finns ingen författare som sysselsatt så många litteratur, filosofi och teaterintresserade i syfte att förstå vad som åsyftas med hans pjäser och böcker som Beckett.

I synnerhet I väntan på Godot har fått finna sig i att bli tolkad på tusentals sätt i essäer, avhandlingar, artiklar och uppsättningar. Till en början ivriga försök att ”förstå” pjäsen, komma underfund med vad Beckett ”egentligen menade”. Är relationen mellan Estragon och Vladimir en kärlekshistoria? Eller en spegling av Becketts relation till sin mentor James Joyce? Handlar den om författarens skrivkamp? Eller om ett äldre äkta pars trätande med varandra? Är det en beskrivning av Existentialismen? Eller är det en spegling av kalla krigets rädsla för ett utplånande världskrig? Och vem är Godot? det måste väl ändå vara Gud? Då Beckett själv fick denna direkta fråga svarade han att om jag menat Gud hade jag skrivit Gud och inte Godot. På senare tid har mödan att tränga under Becketts texter skett mer och mer ”öppnande”, i en känsla av att det kanske inte finns ”en sanning”, ”ett rätt sätt”. Och avhandlingarna och analyserna har istället ställt sig sida vid sida som skärvor i ett kalejdoskop för att utöka förståelsen kring mysteriet i Becketts texter.

I mötet med Becketts dramatik väcks starka associationer och idéer till möjliga vägar att gå samtidigt som textens gåtor och poesi hela tiden lockar att ännu inte helt bestämma väg och tolkning. Att fortsätta ha arbetet öppet. Att vänta med att slutgiltigt definiera. Precis som livet. Det är något som skär sig i en vid tanken att helt säkert kunna säga ”det här är jag, det här är meningen, nu vet jag svaret”. Samtidigt är inget annat att göra än att ändå söka, att ändå undra.

Och i väntan på att bestämma sig kan man passa på att glädjas åt det vackra, skrämmande och mycket komiska i Becketts text.

Inga hinder

I arbetet med att ge liv åt Becketts texter kommer vi lära oss olika skådespelarövningar och metoder, där vissa är speciellt designade och framtagna för att leda djupare just i Becketts språkvärld.

För att gå kursen krävs inga förkunskaper men en lust att skådespela, prova det okända och samarbeta med andra.

Det finns inga hinder vi inte kan övervinna och ingen bör avstå av rädsla för sviktande minne, fysiska handikapp eller liknande. Samtidigt måste man vara beredd att utöver kurstillfällena jobba med instudering av repliker och textanalys.