Klassiska fotografier i nytolkning

HÄRMA

Bilder från utställningen på Mimers Kulturhus i april 2018.
Av upphovsrättsliga skäl kan vi här inte visa originalen.