GIBCA

Göteborgs Internationella Konstbiennal arrangeras vartannat år och pågår mellan 9.9-9.11.

2017

01

sep

Text, bild & foto

GIBCA

Göteborgs Internationella Konstbiennal arrangeras vartannat år och pågår mellan 9.9-9.11.

Text & Bild kommer att medverka, precis som för två år sedan. Vi ser fram emot att få ta del av den stora rikedom av konst och kultur som biennalen medför. I år är temat SEKULARITET. Ett inte helt entydigt begrepp alla gånger och ett tema med många olika ingångar.  http://www.gibca.se/index.php