Text & Bild läser på Röda Stens Konsthall!

Text & Bild läser egna texter på Röda Stens Konsthall. Inspiration har hämtats från den aktuella utställningen ”Shout fire” ”Ingen rök utan eld”.

2018

14

nov

Text, bild & foto

Text & Bild läser på Röda Stens Konsthall!

Text & Bild läser egna texter på Röda Stens Konsthall. Inspiration har hämtats från den aktuella utställningen ”Shout fire” ”Ingen rök utan eld”.

Läs mer: Shout fire!