Tryckverkstad på Rundqvists tryckeri

2017

25

okt

Text, bild & foto

Tryckverkstad på Rundqvists tryckeri

Vårt uppskattade samarbete med Rundqvists Tryckeri kommer också att fortlöpa under hösten och ge dig som kursdeltagare tillfälle att med traditionell tryckteknik framställa alster.

Det gamla hantverket Boktryck är ett kulturarv som Rundqvists vill bevara, återinföra och utveckla. Dels för den historiska betydelse boktryckarkonsten haft, men även för hantverket i sig och de möjligheter som fortfarande finns i den gamla trycktekniken. Historiskt sett har boktryckarkonsten haft en stor betydelse. Med den nya trycktekniken kunde åsikter spridas långt snabbare än tidigare och går kanske att jämföra med internets betydelse i vår moderna tid.

Se exempel på vad Rundqvists gör, Artcaching.