Skrivande och bildberättande

Text & Bild

Vill du utveckla nya kreativa uttryckssätt inom text och bild?

Välj dina ord!

Människor har berättat sen mänsklighetens barndom, både i ord och bild. Vilka berättelser bär du med dig? Hos oss får du sammanhang och förutsättningar för att hitta ditt språk och din kreativa process -  i en stöttande och inspirerande miljö, i gemenskap med andra.

Kursen är en grundläggande skrivarkurs som rymmer ett brett fält inom text och bild, med betoning på det skrivna ordet; både som konstnärligt uttryck såväl som ett verktyg för personlig utveckling. Unikt för kursen Text & Bild är att du får utveckla ditt eget skrivande i dialog med bildberättande genom att låta text och bild få möta varandra.

Vi tar avstamp i vår nordiska profil på skolan och arbetar gärna med flera skandinaviska språk – i kursen ingår en studieresa till en nordisk stad med ett intressant utbud i linje med kursen. Vi låter oss också inspireras av närområdets aktuella kulturella impulser. Bokmässan i Göteborg är en självklar höjdpunkt där du får ta del av föreläsningar, seminarier och en mångfald av litteratur och författare från alla världens hörn. Kursen avslutas med en samlingsutställning där alla kursdeltagare deltar med ett eget projekt för din framtida portfolio.

Vår kurs är en merit om du önskar söka till konsthögskolor eller andra specialiserade utbildningar inom fältet men kursen fungerar också för många som en kreativ oas, en "konstpaus" i livet.

Ta del av hur det kan se ut på kursen genom att besöka vårt Galleri och se exempel på uppgifter och arbeten på Elevarbeten eller på vår blogg.

Kursen passar bra att kombinera med olika vårkurser för en ettårig folkhögskoleupplevelse. Genom att komma igång med din skriv- och bildprocess och erövra användbara verktyg under hösten är du väl förberedd för att söka in till Visuellt berättande eller Fotoskolan. Många väljer också att kombinera kursen med Journalistiskt reportage eller Filmskolan.

Kursinnehåll

I TEXT får du möjlighet att både framställa och analysera dina egna och andras berättelser. Du får lära dig mer om förutsättningarna för ett skönlitterärt berättande. De kreativa skrivövningarna syftar till att ge dig en mångfald av uttrycksmöjligheter som du har användning för i ditt framtida skrivande. Kursen ger dig också teoretiska och praktiska verktyg i bl.a. stilistik. Du får tillfälle att prova på många olika texttyper och genrer, såsom t.ex. olika skönlitterära prosagenrer, biografi, lyrik,  m.m.

I BILD får du möjlighet att utveckla ditt bildseende, tolka dina upplevelser och själv uttrycka dig i bildform. Vi arbetar mycket med digitalt fotografi men testar också andra, manuella framställningstekniker. Hybridgenrer som serier, affischkonst, collage och Artist's book's är också något vi provar på. Du får vara med om att utforma utställningar med dina bilder. I kursen ingår en introduktion i Adobes bildbehandlingsprogram och layoutprogrammet InDesign.

KURSMÅL
 • Att få en introduktion till litterär gestaltning inom olika genrer och stilar
 • Att utveckla ett eget skönlitterärt skrivande
 • Att utveckla kunskaper och färdigheter i att läsa och diskutera skönlitterära verk inom olika genrer
 • Att i textsamtal utveckla sin förmåga att ta och ge konstruktiv kritik kring egna och andras skönlitterära texter
 • Att utveckla sitt bildberättande genom olika manuella framställnigstekniker
 • Att introduceras till digitalt fotografi och bildbehandling
 • Att kritiskt granska och analysera text och bild
 • Att utveckla förmågan att kombinera text och bild i olika typer av verk
 • Att utforma och genomföra ett eget projekt inom text och bild-området
 • Att utforma och genomföra utställningar av egna verk

 

Vad blir man efter Text & Bild?

Nyfiken, inspirerad, besjälad! Vi eftersträvar att du efter en kurs hos oss ska ha fått nya idéer och praktiska verktyg, insikter i din personliga kreativa process och goda kontakter och impulser genom mötet med dina kurskamrater och lärare.

Våra elever väljer olika vägar efter Text & Bild; många fortsätter på en vårkurs hos oss, vidareutbildar sig inom litteratur, språk, foto och bild på högskola eller yrkeshögskola, eller fortsätter sina tidigare studier eller yrkesliv efter ett produktivt och givande avbrott. Några har för avsikt att senare arbeta professionellt inom området medan andra vill vårda sin skaparförmåga vid sidan av sitt yrkesliv.

Kursens upplägg

Under veckan avlöser lektioner och egen arbetstid varandra mellan 09.10-16.00, fredagar till 12.20. Ibland ligger vernissage, föreställningar och läsningar på kvällstid. Gästlärare och gästföreläsare inom kursens områden bidrar till mångfald och bredd. I kursen varvas olika studieformer så som workshops, föreläsningar, seminarier, grupparbeten, läsecirklar och studiebesök. Det ingår också ett eget större projekt som presenteras i utställningsform. Du har stora möjligheter att själv påverka och utforma dina studier.

Under terminen tar du del av hela Nordiska folkhögskolans samlade kulturutbud. Vissa eftermiddagar och kvällar under läsåret arrangeras aktiviteter som är öppna för alla skolans elever, såsom föreläsningar, konserter, Öppen scen, filmkvällar, läsecirklar, samtalsgrupper, yoga, gympa, o.s.v.

ANSÖKAN
 1. Fyll i alla uppgifter på ansökan.
 2. Skicka med ett foto på dig själv.
 3. Skicka med ett personligt brev. Brevet ska vara på ca 400-600 ord och innehålla dina förväntningar på kursen, vad du har gjort tidigare i livet och ev. erfarenheter inom kursens ämnesområden. Detta brev utgör arbetsprovet till kursen.

När vi har registrerat din ansökan får du en bekräftelse på mejl. Antagningen görs under våren och första delen av sommaren. Du har möjlighet att bifoga ytterligare ett arbetsprov i text och bild inom valfri genre till din ansökan.

Vi eftersträvar en grupp som utmärks av ett engagemang och en kreativ atmosfär där olika erfarenheter tillåts berika varandra. Vi försöker sätta samman de sökande så att det skapas en grupp som stimulerar varandra.

Du är välkommen att besöka skolan om du vill, innan eller efter att du sökt, träffa lärare och andra kursdeltagare och se våra fina omgivningar. Skriv ett mejl till malin.b@folkbildning.net.