Fördjupningskurs - projekt - distans

Text och bild - fördjupning - distans

Förverkliga din projektidé!

Text och bild - fördjupning - distans

Hur ser ditt projekt ut? Det kan vara stort eller litet, högtflygande eller lågmält. Det kan vara i den uttrycksform du önskar. Här får du tid, handledning och en grupp för stöd och utbyte av idéer.

Kursen vänder sig till dig som har en idé du vill utveckla eller dig som vill arbeta med ett givet tema i projektform under en termin. Kanske har du redan gått Text och bild eller Text och bild - distans, du är välkommen både som tidigare deltagare på folkhögskolan och som ny!

Du kommer få möjlighet att fördjupa dig i ett eget projekt och utvecklas tillsammans med andra i en kreativ och stimulerande kursmiljö. Kursens olika moment har som syfte att på olika sätta främja arbetet med ditt projekt. I fokus står din vilja och de behov du och gruppen har för att komma framåt i arbetet. Det övergripande syftet är att genom ett dynamiskt samarbete mellan lärare och kursdeltagare hitta de bästa tänkbara möjligheterna och lösningarna för dig att uppnå det du vill med ditt projekt.

Vi vänder oss till dig som vill arbeta självständigt med ett eget projekt men med tillgång till handledning och gruppdiskussioner på distans.  Som deltagare på Text och bild - fördjupning kommer du också, utöver de obligatoriska träffarna, få tips om intressanta händelser relaterade till projektarbetet och bli inbjuden att delta i studiebesök tillsammans med andra kurser på skolan.

Kursen innefattar två fysiska träffar där vi möter varandra, diskuterar projektidéer, arbetar med den kreativa processen och tittar på varandras arbeten. Gemensamma redovisningar och handledning på nätet sker kontinuerligt liksom samtal och reflektioner kring varandras arbeten.

Ta chansen att förverkliga din projektidé! Eller arbeta i projektform med ett givet tema.