illustration - bildberättande - bok

Visuellt berättande

Sätt bild på orden!

Med bilden som språk.

Utveckla, undersök och vässa ditt uttryck.

 

På kursen Visuellt berättande – med bilden som språk utvecklar du ditt personliga, visuella språk genom kreativa verkstäder i traditionella och nya tekniker.

Den kreativa processen står i fokus, från idéskiss till färdigt projekt. Du får möjlighet att utveckla ditt eget bildspråk genom arbete med olika idéer, tekniker och uttrycksformer. Genom skapande, samtal och inspiration från både litteratur, utställningar och gästlärare undersöker vi bildens möjligheter och dess plats i samhället.

Under kursen kommer det hela tiden skapas bilder. Vi arbetar både analogt och digitalt.

Genom praktisk tillämpning, experimenterande och vägledning kommer vi närma oss olika genrer med bilden i fokus. Bilden är idag ett av våra viktigaste kommunikationsmedel och vi angriper den från alla håll. Hur kan en berättelse se ut som serie, bilderbok, illustration eller posterkampanj?

Stor vikt läggs vid eget undersökande arbete där du tillsammans med andra får möjlighet att utveckla och vässa ditt eget bildspråk och uttryck. Det ingår gemensamma besök och workshops på exempelvis boktryckeri och förlag, både i närområdet och under en studieresa till ett nordiskt resmål.

 

Kursen är för dig som:

  • vill berätta med bilden som språk
  • är nyfiken på att arbeta i olika tekniker och prova skilda bilduttryck
  • vill utforska berättandet och ditt eget uttryck tillsammans med lärare och deltagare i en trygg social miljö
  • vill ha vägledning för att genomföra ett eget bild/bokprojekt

Kursen passar mycket bra att kombinera med höstkursen Text & Bild för en ettårig folkhögskoleupplevelse.

 

 

http://nordiska.fhsk.se/text-bild-foto/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/rundqvist-1-400x280.jpg
KURSMÅL

· Att få en introduktion till bildlig gestaltning inom olika genrer och stilar
· Att utveckla ett eget bilduttryck
· Att utveckla kunskaper och färdigheter i hur bilder kan användas inom kommunikation och berättande
· Att genom samtal kring texter och bilder nå en förmåga att analysera bilder och öka förståelsen för bilden som språk
· Att träna sig i bildskapandets hantverk
· Att introduceras till traditionella och nya tekniker inom bildskapande
· Att öka förståelsen kring sin egna kreativa process och dess olika steg
Att utveckla förmågan att kombinera text och bild i olika typer av verk
· Att utforma och genomföra ett eget projekt inom visuellt berättande
Att utforma och genomföra utställningar av egna verk

Kurens upplägg

Under veckan avlöser lektioner och egen arbetstid varandra mellan 09.10-16.00. Ibland ligger vernissage, föreställningar och utställningar på kvällstid. I kursen varvas olika studieformer så som workshops, föreläsningar, seminarier, grupparbeten, läsecirklar och studiebesök. Ditt eget bilderboksprojekt löper som en röd tråd igenom hela kursen. Du har stora möjligheter att själv påverka och utforma dina studier.

Under terminen tar du del av hela Nordiska folkhögskolans samlade kulturutbud. Vissa eftermiddagar och kvällar under läsåret arrangeras aktiviteter som är öppna för alla skolans elever, såsom föreläsningar, konserter, Öppen scen, filmkvällar, läsecirklar, samtalsgrupper, caféer, yoga, gympa, sy-junta, o.s.v.

ANSÖKAN

Med ansökan skickar du ett personligt brev där du motiverar ditt kursval, brevet ska också innehålla några rader om din tankar kring att skapa ett bild/bokprojekt och möjliga idéer. Det går också bra att bifoga exempel på bilder du arbetat med tidigare.