Bild i Bok

Visuellt berättande

Vill du uttrycka dig i bild? Är du intresserad av visuell kommunikation och layout? Har du en idé till ett bokprojekt?

Vill du uttrycka dig i bild? Är du intresserad av visuell kommunikation och layout?

 

  • Du har ett intresse av att uttrycka dig i bild
  • Du är nyfiken på att lära dig mer om visuell kommunikation och bildberättande
  • Du vill utforska berättandet och ditt eget uttryck tillsammans med lärare och deltagare i en trygg social miljö
  • Du vill ha vägledning för att genomföra ett eget bild/bokprojekt

 

På kursen Visuellt berättande – i text bild och bok utvecklar du ditt personliga, visuella språk genom kreativa verkstäder i traditionella och nya tekniker. Under terminen står den kreativa processen i fokus, från idéskiss till färdigt projekt. Du får möjlighet att utveckla ditt eget språk genom arbete med olika idéer, tekniker och uttrycksformer. Genom skapande, samtal och inspiration från både litteratur, utställningar och gästlärare undersöker vi bildens möjligheter och dess plats i samhället.

 

Det ingår gemensamma besök och workshops på exempelvis boktryckeri och förlag, både i närområdet och under en studieresa till ett nordiskt resmål. En utställning med gruppens individuella bild/bokprojekt avslutar kursen.

Kursen passar mycket bra att kombinera med höstkursen Text & Bild för en ettårig folkhögskoleupplevelse.

 

MER INFORMATION KOMMER INOM KORT

http://nordiska.fhsk.se/text-bild-foto/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/rickardmg0993lowres-300x200.jpg
KURSMÅL

· Att få en introduktion till bildlig gestaltning inom olika genrer och stilar
· Att utveckla ett eget bilduttryck
· Att utveckla kunskaper och färdigheter i hur bilder kan användas inom kommunikation och berättande
· Att genom samtal kring texter och bilder nå en förmåga att analysera bilder och öka förståelsen för bilden som språk
· Att träna sig i bildskapandets hantverk
· Att introduceras till traditionella och nya tekniker inom bildskapande
· Att öka förståelsen kring sin egna kreativa process och dess olika steg
Att utveckla förmågan att kombinera text och bild i olika typer av verk
· Att utforma och genomföra ett eget projekt inom visuellt berättande
Att utforma och genomföra utställningar av egna verk

Kurens upplägg

Under veckan avlöser lektioner och egen arbetstid varandra mellan 09.10-16.00. Ibland ligger vernissage, föreställningar och utställningar på kvällstid. I kursen varvas olika studieformer så som workshops, föreläsningar, seminarier, grupparbeten, läsecirklar och studiebesök. Ditt eget bilderboksprojekt löper som en röd tråd igenom hela kursen. Du har stora möjligheter att själv påverka och utforma dina studier.

Under terminen tar du del av hela Nordiska folkhögskolans samlade kulturutbud. Vissa eftermiddagar och kvällar under läsåret arrangeras aktiviteter som är öppna för alla skolans elever, såsom föreläsningar, konserter, Öppen scen, filmkvällar, läsecirklar, samtalsgrupper, caféer, yoga, gympa, sy-junta, o.s.v.

ANSÖKAN

MER INFO KOMMER INOM KORT