Nordiska folkhögskolan är en plats där du kan känna dig hemma oavsett varifrån i världen du kommer.

"Utsikten ska vara fri"