Komplettera dina behörigheter

Grundskole- och gymnasiestudier

Mer information om våra allmänna kurser

Robert Alsterlind, studievägledare
robert.alsterlind@nordiska.fhsk.se    0701-973050
Carin Tingvall,  biträdande rektor
carin.tingvall@nordiska.fhsk.se            0701-993756

Att studera på allmän kurs på folkhögskola är ett annorlunda och spännande sätt att läsa in sina grundskole- och gymnasiebehörigheter. Vi arbetar i mindre grupper, ofta tematiskt och ämnesövergripande. Alla våra lärare är behöriga i sina ämnen.

Välkommen på en smittsäker rundvisning på Nordiska folkhögskolan

.

1-åriga kurser på grund-och gymnasienivå

Vi har tre 1-åriga kurser att välja mellan och du väljer kurs utifrån de behörigheter du behöver för vidare studier. Efter din ettåriga kurs kan du fortsätta på våra terminskurser tills du blir färdig med din gymnasieexamen.
I mån av plats tar vi in ansökningar även till vårterminen.

Språklinjen (ca 16 deltagare)
Svenska som andraspråk på grundskolenivå och andra ämnen på grundskole- eller gymnasienivå.

Startlinjen (ca 18 deltagare)
En kurs för dig som har grundskolan klar och har påbörjat dina gymnasiestudier. 

Startlinjen SVA (ca 16 deltagare)
I den här kursen studerar du de olika ämnena på gymnasienivå. Fokus ligger på att utveckla dina språkkunskaper i tal och skrift.

Omsorg och vård med yrkessvenska (ca 16 deltagare).

Den här kursen förbereder dig för att kunna ta jobb/vikariat inom omsorg och vård. Fokus kommer att vara på svenska språket, främst den yrkessvenska som är viktig för att kunna fungera i det svenska samhället. Samhällsfrågor och vardagsmatematik ingår i kursen. Den kan också ge ökade möjligheter att fortsätta  studera.

 

Terminskurser på gymnasienivå

För dig som redan har några behörigheter klara på gymnasienivå, har vi fyra olika terminskurser där du kan bygga på med de behörigheter, som du behöver för att kunna söka till högskola/universitet, yrkeshögskola eller andra utbildningar på eftergymnasial nivå.
Du väljer en kurs per termin.

Höstterminen

Kultur, historia och Samhälle     

Natur och Samhälle   

Kvällskurs i svenska/svenska som andraspråk
                

Vårterminen

Miljö, etik och samhälle

Modern historia och samhälle

Våra linjer
Förrubrik

Kvällskurs i svenska på gymnasienivå

En kurs för dig som har annan aktivitet på dagtid och vill fortsätta att studera.
Kursen startar …

Sista ansökningsdatum: 20210903

Ettårig linje på gymnasienivå

Startlinjen

Du har grundskolan klar och vill påbörja dina gymnasiestudier. Är du inte helt klar med engelska …

Sista ansökningsdatum: 20210515

Terminskurs på gymnasienivå

Kultur, historia och samhälle

Ett kul sätt att skaffa sig en gymnasieexamen!
Detta är en linje för dig som vill veta mer om his…

Sista ansökningsdatum: 20210515

Terminskurs på gymnasienivå

Natur och samhälle

Ett kul sätt att skaffa sig en gymnasieexamen!
Här studerar vi allt från Big Bang och livets uppk…

Sista ansökningsdatum: 20210515

Allmänna kurser

Språklinjen

Svenska som andraspråk på grundskolenivå och andra ämnen på grundskole- eller gymnasienivå

Sista ansökningsdatum: 20210515

Ettårig linje på gymnasienivå

Startlinjen SVA

Studera ämnena på gymnasienivå och utveckla dina språkkunskaper i tal och skrift.

Sista ansökningsdatum: 20210515

Ettårig linje på grundskolenivå

Omsorg och vård med yrkessvenska

Den här kursen förbereder dig för att kunna ta jobb/vikariat inom omsorg och vård. Fokus kommer …

Sista ansökningsdatum: 20210809

Förrubrik

Etableringskurs - En kurs för nyanlända oavsett utbildningsbakgrund.

För att anmäla ditt intresse för kursen – tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Sista ansökningsdatum: 20210426

Svenska från dag 1

För att anmäla ditt intresse för kursen kontakta Carin Tingvall: carin.tingvall@nordiska.fhsk.se

Sista ansökningsdatum:

Terminskurs på gymnasienivå

Miljö, etik och samhälle

Vi tar emot ansökningar fram till kursstart
En kurs för dig som vill ägna en termin åt miljö- o…

Sista ansökningsdatum: 20211215

Terminskurs på gymnasienivå

Modern historia och samhälle

Vi tar emot ansökningar fram till kursstart
Vi följer dramatiska händelser från Franska revoluti…

Sista ansökningsdatum: 20211215

Film

Här kan du titta på filmer om hur vi arbetar på linjerna