Etableringskurs - En kurs för nyanlända oavsett utbildningsbakgrund.

För att anmäla ditt intresse för kursen – tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Etableringskurs på folkhögskola

-är till för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Du skall kunna omfattas av etableringsuppdraget och ha en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen.

På skolan


På Nordiska folkhögskolan finns det många olika kurser med deltagare i alla åldrar från olika delar av världen.
Vi arbetar med hela människan, lär oss mycket av varandra och utvecklas tillsammans. Vi ser språket som en del i en större helhet och att språkutvecklingen är beroende av ett socialt sammanhang i kombination med nya upplevelser och kunskaper.

På kursen

På etableringskursen arbetar vi med olika temaområden med språket i fokus. Vi är ofta utanför skolan  och gör studie- och arbetsplatsbesök. I kursen ingår också konkret språkundervisning i svenska. På skolan skapar vi mycket kultur och delar med oss av det vi gör

Ämnen

Tillsammans med dig och dina kurskamrater bestämmer vi andra ämnen eller färdigheter, som ni tycker ni behöver. Det kan vara fakta om det svenska samhället som ni vill har mer kunskap om. Till exempel lagar, rättigheter, skyldigheter och privatekonomi. Det  kan vara datakunskap, internet, vardagsmatematik eller engelska. Eller det kan vara praktiska färdigheter, såsom cykelkurs.

Stöd

Du får arbets- eller studieförberedande stöd under kurstiden.

Alla som avslutar utbildningen får ett intyg. Det kan ligga till grund för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen.