Kvällskurs i svenska på gymnasienivå

En kurs för dig som har annan aktivitet på dagtid och vill fortsätta att studera.
Kursen startar 6 september och slutar 16 december. Två kvällar /vecka varav en är platsförlagd och är på distans.

 

Kvällskurs
Särskild kurs i svenska på gymnasienivå

Vi möter ofta personer som endast saknar svenskabehörigheter för att slutföra sina gymnasiestudier. Därför startar vi till hösten en kvällskurs så att möjligheten finns att kunna arbeta samtidigt som man ökar sina möjligheter till fortsatta studier på högskola.

 

Vem är kursen till för?

Kursen är till för dig som har Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 klart och behöver komplettera din gymnasiekompetens med ytterligare behörigheter i Svenska.

Kursen ger möjlighet till behörighet i Svenska/Svenska som andraspråk 2 eller 3.
Du studerar två kvällar i veckan:
Tisdag kl 17.00 - 20.00 platsförlagd på Nordiska folkhögskolan
Torsdag kl 17:00-20:00 på distans.