Vårterminskurs på gymnasienivå

Miljö, etik och samhälle

En kurs för dig som vill ägna en termin åt miljö- och samhällsfrågor. Lokalt och ute i världen.

Framtidens samhälle - våra handlingar

Klimatkris. Konsumtionshets. Hållbara boenden.
Hos oss får du chansen att studera den moderna gentekniken och samtidens brännande miljöfrågor.
Vi utforskar och diskuterar världen tillsammans. På skolan och genom studiebesök.

Kan en individ göra skillnad?
Miljö, etik och samhälle

Det här är en kurs för dig som vill ägna dig åt miljön – lokalt, nationellt och globalt. Hur kommer morgondagens energiförsörjning att se ut? Hur påverkas vi av klimatförändringarna? Vad gör konsumtionen med naturen och våra samhällen? Frågorna är många och vi möter dem nyfiket tillsammans under en hel termin.

Vi engagerar oss i de lokala miljöfrågorna. Men även i de internationella. Vi studerar vad FN och andra organisationer gör för att förbättra miljön.

Kunskapen om människans, djurens och växternas arvsanlag ökar hela tiden. Under kursen diskuterar vi evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser. Vi studerar den nya gentekniken, gör en fördjupning inom området och presenterar detta i rapportform.

Under projektet ”Det hållbara boendet ” arbetar vi med att planera ett resurssnålt, ekologiskt hållbart bostadsområde.

Arbetssätt

Vi arbetar ofta tematiskt och både enskilt och i grupp. Vi söker och bearbetar information och presenterar den i form av reportage, poddar, bildspel, film, utställningar, skriftliga rapporter etc. Tillsammans planerar vi terminens innehåll, studiebesök och gästföreläsare.

Det nordiska

Du ingår i skolans nordiska miljö och tar del av de kulturinslag som förekommer på skolan. Studieresa till ett nordiskt land ingår.

Ämnen som ingår i kursen

Naturkunskap, matematik, engelska, svenska, religion, filosofi och samhällskunskap.
Tidigare studieerfarenhet och behörigheter avgör studielängden.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du har ökat dina kunskaper om miljö- och samhällsfrågor, både lokalt och globalt, och haft möjlighet att skaffa behörigheter inom dessa ämnen och andra gymnasiegemensamma ämnen som ingått i kursen. Du har utvecklat din självständiga studieförmåga inom projekt- och temaarbeten. Du kan fortsätta på någon av våra övriga terminskurser.