Terminskurs på gymnasienivå

Modern historia och samhälle

Vi följer dramatiska händelser från Franska revolutionen till kriget i dagens Syrien, Afghanistan och Ukraina.

Blicka framåt i historiens backspegel

Historien upprepar sig inte, men den kan öka förståelsen för det samhälle vi lever i. Med den utgångspunkten tar vi oss an de stora världshändelserna som påverkar oss idag, imorgon – och i framtiden.

Hur kan vi veta något om historien?

Vi studerar den moderna historien från upplysningen till nutiden. Detta är en kurs för dig som vill få en inblick i den moderna historiens bakgrund för att förstå den tid och den verklighet vi lever i. Vi studerar fakta, jobbar med källkritik och läser både faktatext och skönlitteratur i historiska ämnen. Både dagsaktuella händelser och historisk bakgrund till världens krig och konflikter får utrymme under kursens gång. Stort fokus ligger på Europas utveckling med Sverige som ett särskilt intressant land att studera.

Arbetssätt

Vi arbetar tematiskt och korsar ämnesgränser för att få en bredare förståelse. Här förekommer inga prov. Istället samtalar och diskuterar vi ofta. Diskussioner sker i smågrupper eller i helklass. En del arbeten redovisas muntligt, enskilt eller i grupp och andra redovisas i form av skriftliga inlämningar. Utöver undervisning i klassrummet gör vi studiebesök, går på utställningar och lyssnar på intressanta gästföreläsare.

Ämnen som ingår i kursen

Historia, religion, filosofi, svenska, engelska, samhällskunskap och matematik.
Tidigare studieerfarenhet och behörigheter avgör studielängden.

Det nordiska

Både nordiska och globala perspektiv finns på denna linje. Du ingår i skolans nordiska miljö och tar del av de kulturinslag som förekommer på skolan. Studieresa till ett nordiskt land ingår också.

Efter avslutad kurs

Du har ökat dina kunskaper i historia och fått redskap för att analysera och förstå nutida företeelser och konflikter i världen. Du har haft möjlighet att skaffa behörigheter i  de gymnasiegemensamma ämnen som ingått i kursen. Du har utvecklat din självständiga studieförmåga inom projekt- och temaarbeten.