Vårterminskurs på gymnasienivå

Allmän kurs – Modern historia & samhälle

Blicka framåt i historiens backspegel

Kunskap om historien kan hjälpa oss förstå det samhälle vi lever i

Kursinnehåll

Kursen startar i januari. Vi studerar den moderna historien från industrialiseringen fram till idag. Den här kursen ger dig inblick i de historiska skeenden och samhällsförändringar som kan hjälpa oss förstå vår samtid. Vi studerar demokratins framväxt och folkrörelsernas betydelse för det moderna samhället. Vi undersöker historien ur olika perspektiv och övar oss i ett källkritiskt förhållningssätt. Både dagsaktuella händelser och historisk bakgrund till samhällsförändringar och konflikter runtom i världen får utrymme under kursen.

Arbetssätt

Vi arbetar ämnesöverskridande och tematiskt. Du redovisar det du lärt dig enskilt och i grupp på olika sätt. Utöver undervisning i klassrummet så ingår studiebesök, utställningar och temadagar.

Ämnen som ingår i kursen

Historia, svensk/svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, matematik, religion/filosofi.

Efter avslutad kurs

Du har ökat dina kunskaper om samhälle och kultur i ett historiskt perspektiv och haft möjlighet att ta behörigheter i de gymnasiegemensamma ämnen som ingår i kursen. Du har utvecklat din självständiga studieförmåga. Du kan fortsätta dina studier på någon av skolans andra terminskurser.