Höstterminskurs på gymnasienivå

Natur och samhälle

Här studerar vi allt från Big Bang och livets uppkomst till jordens biologiska mångfald

Allt hänger ihop

Här studerar vi från Big bang till dig. Tillsammans lär vi oss om universum, ekologi, kropp, hälsa och livsstil.

Kursinnehåll

Kursen startar i augusti. Detta är en kurs för dig som vill få mer kunskap om universums utveckling och studera hur livet på jorden har utvecklats från encelliga organismer till dagens biologiska mångfald och ekosystem. För att förstå ekologiska samband studerar vi livet i Kattegatt. Vi studerar även hälsa och livsstil och diskuterar träningens, kostens, drogers inverkan på hälsan samt konsumtionens påverkan på miljön.

Arbetssätt

Vi arbetar tematiskt, både enskilt och i grupp. Söker och bearbetar information och kunskap på olika sätt. Tillsammans lägger vi upp terminens innehåll och studiebesök. Materialet presenterar vi t.ex. i form av reportage, poddar, bildspel, film, utställning och skriftlig rapport.

Ämnen som ingår i kursen

Naturkunskap, matematik, svenska/svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap

Efter avslutad kurs

Du har ökat dina kunskaper inom natur- och miljöfrågor och haft möjlighet att skaffa behörigheter inom dessa ämnen och andra gymnasiegemensamma ämnen som ingått i kursen. Du har utvecklat din självständiga studieförmåga inom projektarbeten och temaarbeten. Du kan fortsätta att studera på någon av våra övriga terminskurser. Tidigare studieerfarenhet och behörigheter avgör studielängden.