Terminskurs på gymnasienivå

Natur och samhälle

Ett kul sätt att skaffa sig en gymnasieexamen!
Här studerar vi allt från Big Bang och livets uppkomst till rymdens mysterier och jordens biologiska mångfald.

Livets mysterier – och förklaringarna

Hur uppstod liv på jorden? Vad är Big Bang? Hur ska de globala miljöfrågorna lösas i framtiden? Du är en av alla som undrar. Välkommen till oss. Här försöker vi tillsammans ta reda på mer om världens alla mysterier och utmaningar.

Varför har blommor olika färger?

Detta är en kurs för dig som vill få mer kunskap om universums utveckling och studera hur livet på jorden har utvecklats från encelliga organismer till dagens biologiska mångfald. För att förstå ekologiska samband studerar vi livet i Kattegatt. Vi håvar i havet, gör spännande studiebesök och träffar forskare och experter.

Vi studerar även hälsa och livsstil. Vi diskuterar och studerar träningens, kostens, drogernas betydelse för hälsan samt konsumtionens påverkan på miljön.  Vi tar upp naturvetenskapliga aspekter på normer rörande människans sexualitet och relationer.

Kunskapen om människans, djurens och växternas arvsanlag ökar hela tiden. Vi studerar evolutionära processer och diskuterar det moderna samhällets inverkan på den biologiska mångfalden.

Arbetssätt

Vi arbetar tematiskt, både enskilt och i grupp. Söker och bearbetar information och kunskap på olika sätt. Tillsammans lägger vi upp terminens innehåll och studiebesök. Materialet presenterar vi t.ex. i form av reportage, poddar, bildspel, film, utställning och skriftlig rapport.

Det nordiska

På denna kurs har vi det nordiska perspektivet med i stora delar av vårt arbete. Utöver det ingår du i skolans nordiska miljö och tar del av de kulturinslag som förekommer under terminen.

Ämnen som ingår i kursen

Naturkunskap, matematik, svenska, engelska och samhällskunskap.
Tidigare studieerfarenhet och behörigheter avgör studielängden.

Efter avslutad kurs

Du har ökat dina kunskaper inom natur- och miljöfrågor och haft möjlighet att skaffa behörigheter inom dessa ämnen och andra gymnasiegemensamma ämnen som ingått i kursen. Du har utvecklat din självständiga studieförmåga inom projektarbeten och temaarbeten.